18 | 01 | 2022

Декларація Організації Об'єднаних Націй про права корінних народів (2006 рік). Українською мовою.

Україна

Вашій увазі надається Резолюція, прийнята Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй "Декларація про права корінних народів" 61/295.. Переклад тексту Декларації українською мовою - українським козацтвом (українською мовою офіційний документ не знайдено)

ПРАВА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ, як КОРІННОГО НАРОДУ в державі УКРАЇНА грубо Порушуються чинною владою в державі Україна.

Українці поставлені на межу вигнання із своїх етнічних земель, із своєї держави.


Хто зрадив інтереси Українського народу, корінного в державі Україна -   забрав у нас  право на свою українську мову, свою форму управління державою тощо і  приймав рішення "утриматися" від імені держави "Україна"  при голосуванні за прийняття тексту цієї декларації ?   Хто ж тоді "ВРАГ НАРОДУ"?
ВІдповідальні за це:
- 1. Президент, який був на той час -  В.Ющенко, знаментитий "українець" Лише він міг дати наказ не приймати цю Декларацію.
-  2.  А.Яценюк, знаменитий єврей (який був Міністром закордонних справ України у 2007 році), - від нього залежало голосування по цій Декларації.
- 3. Чи парламент, влада, олігархи, що привласнили наші багатсва в державі Україна? 

Хто знає, хто і чому не дали нашому народу скористатись  цієї рятівною для  України, моноетнічної нації можливістю?

В сучасних умовах, коли в Україні УКРАЇНЦІВ:

- не лише зневажено, але й  навіть викреслена з державних документів України  сам факт існування української нації, етносу  (графа в паспорті про національність виключена, в Конституції України прийнято визначення "українці = громадяни різних національностей”);
- коли руйнується послідовно український звичай, відчуджено він власника - народу його майно    (яке згідно майновому сертифікату  належить в рівній долі кожному);
- відбирається під приводом продажі ЙОГО земля, є факти сучасного геноциду, що проводить влада,що панує над нашим народом (статистика смертності, хворобливості, бідності,недоїдання,алкоголізму,безробіття тощо)

— цей документ ООН про права корінного народу -  є основою для виборювання Українському народові своїх, Богом даних прав на свою землю і побудову Держави згідно предківського світогляду і форми суспільної організації.
 

Які країни не підписали цю декларцію?
Abstain: Azerbaijan, Bangladesh, Bhutan, Burundi, Colombia, Georgia, Kenya, Nigeria, Russian Federation, Samoa, Ukraine.

 


Генеральна Асамблея,
беручи до уваги рекомендацію Ради з прав людини, що міститься в його резолюції 1/2 від 29 червня 2006 року, 

в якій Рада ухвалила текст Декларації Організації Об'єднаних Націй про права корінних народів,

посилаючись на свою резолюцію 61/178 від 20 грудня 2006 року, в якій вона постановила відкласти розгляд Декларації і прийняття рішення по ній,
щоб дати час для проведення щодо неї подальших консультацій, і постановила також завершити її розгляд до закінчення шістьдесят перші сесії Генеральної Асамблеї,

приймає Декларацію Організації Об'єднаних Націй про права корінних народів, що міститься в додатку до цієї резолюції.
 

107-e пленарне засідання,
13 вересня 2007

 


Декларація Організації Об’єднаних Націй  про права корінних народів

 

Генеральна Асамблея,

керуючись цілями та принципами Статуту Організації Об’єднаних Націй і принципом добросовісності у виконанні зобов’язань, взятих на себя державами у відповідності з Статутом,

 
підтверджуючи, що корінні народи рівні з усіма іншими народами, і одночасно визнаючи право всіх народів відрізнятися один від другого, вважати себе відмінними від інших і користуватися повагою у такій своїй якості,
 
підтверджуючи також, що всі народи вносять внесок у різноманіття і багатство цивілізацій і  культур, які складають спільну спадщину людства,
 
підтверджуючи далі, що будь-які доктрини, політика і практика, які засновані на перевазі народів або людей за ознакою національного походження чи расових, релігійних, етнічних і культурних відмінностей або які стверджують таку зверхність, є расистськими, науково необгрунтованими, юридично не дійсними, морально неприйнятними і соціально несправедливими,
 
підтверджуючи, що корінні народи при здійсненні своїх прав повинні бути вільними від будь-якої  дискримінації,
 
будучи стурбована тим, що корінні народи стали жертвами історичних несправедливостей в результаті, крім того, їхньої колонізації і позбавлення їх своїх земель, територій і ресурсів, що перешкоджає здійсненню ними, зокрема, свого права на розвиток відповідно до їх потреб та інтересів,
 
визнаючи нагальну необхідність поважати та заохочувати невід'ємні права корінних народів, засновані на їх політичних, економічних і соціальних структурах, а також на їх культурі, духовних традиціях, історії і філософії, особливо їхні права на свої землі, території і ресурси,
 
визнаючи також нагальну необхідність поважати та заохочувати права корінних народів, закріплені в договорах, угодах та інших конструктивних домовленостях з державами,
 
із задоволенням відзначаючи той факт, що корінні народи об'єднують свої зусилля для політичного, економічного, соціального та культурного розвитку і з метою покласти край всім формам дискримінації і гноблення де б то не було,
 
будучи переконана в тому, що здійснення корінними народами контролю за подіями, що зачіпають їх і їхні землі, території та ресурси, дозволить їм зберігати і зміцнювати свої інститути, культуру і традиції, а також сприяти своєму розвитку відповідно до їхніх прагнень і потреб,
 
визнаючи, що повага знань, культури і традиційної практики корінних народів сприяє сталому та справедливого розвитку та належної турботи про навколишнє середовище,
 
підкреслюючи внесок демілітаризації земель і територій корінних народів у справу досягнення миру, економічного і соціального прогресу і розвитку, взаєморозуміння і дружніх відносин між націями і народами світу,
 
визнаючи, зокрема, право сімей та громад корінних народів на збереження спільної відповідальності за виховання, навчання, освіту і благополуччя їхніх дітей, у відповідності з правами дитини,
 
вважаючи, що права, закріплені в договорах, угодах та інших конструктивних домовленостях між державами і корінними народами, в деяких ситуаціях є предметом турботи, зацікавленості і об'єктом відповідальності міжнародного співтовариства і носять міжнародний характер,
 
вважаючи також, що договори, угоди та інші конструктивні домовленості і відносини, які вони відображають, слугують основою для більш міцного партнерства між корінними народами та державами,
 
визнаючи, що Статут Організації Об'єднаних Націй, Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права та Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, а також Віденська декларація і Програма дій підтверджують основоположне значення права на самовизначення всіх народів, в силу якого вони вільно встановлюють свій політичний статус і вільно здійснюють свій економічний, соціальний і культурний розвиток,
 
пам'ятаючи про те, що ніщо у цій Декларації не може бути використане для відмови будь-якого народу в його праві на самовизначення, зробленого відповідно до міжнародного права,
будучи переконана, що визнання прав корінних народів відповідно до цієї Декларації буде сприяти розвитку гармонійних і базующихся на співпраці відносин між державою і корінними народами, заснованих на принципах справедливості, демократії, поваги прав людини, недискримінації 
та сумлінності,
 
спонукаючи держави дотримуватися і ефективно здійснювати всі їхні зобов'язання щодо корінних народів за міжнародними договорами, зокрема тих договорів, що стосуються прав людини, 
в консультації та співпраці з відповідними народами,підкреслюючи, що Організація Об'єднаних Націй покликана грати важливу і послідовну роль у заохоченні та захисті прав корінних народів,
 
підкреслюючи, що Організація Об'єднаних Націй покликана відігравати важливу і послідовну роль у заохоченні та захисті прав корінних народів,
 
вважаючи, що ця Декларація є ще одним важливим кроком на шляху до визнання, заохочення,   захисту прав і свобод корінних народів, і в розвитку відповідної діяльності системи Організації Об'єднаних Націй в цій області,
 
визнаючи і підтверджуючи, що особи, які належать до корінних народів, мають право без будь-якої дискримінації користуватися всіма правами людини, визнаними в міжнародному праві, і що корінні народи володіють колективними правами, які абсолютно необхідні для їх існування, благополуччя та всебічного розвитку як народів,
 
визнаючи, що становище корінних народів різне у різних регіонах і в різних країнах і що необхідно брати до уваги важливість національних і регіональних особливостей і різних історичних і культурних традицій,
 
 

урочисто проголошує нижченаведену Декларацію Організації Об'єднаних Націй про права корінних народів як еталон, якому слід дотримуватися в дусі партнерства і взаємної поваги:

 
Стаття 1
Корінні народи мають право, колективно й індивідуально, на повне здійснення всіх прав людини та основних свобод, визнаних у Статуті Організації Об'єднаних Націй, Загальної декларації прав людини і в нормах міжнародного права, що стосуються прав людини.
 
Стаття 2
Особи, які належать до корінних народів, і корінні народи вільні і рівні з усіма іншими народами і окремими особами з їх числа і мають право бути вільними від якої б то не було дискримінації при здійсненні своїх прав, особливо дискримінації на основі їх корінного походження або самобутності.
 
Стаття 3
Корінні народи мають право на самовизначення. У силу цього права вони вільно встановлюють свій політичний статус і вільно здійснюють свій економічний, соціальний і культурний розвиток.
 
Стаття 4
Корінні народи при здійсненні своїх прав на самовизначення мають право на автономію або самоврядування в питаннях, що відносяться до їх внутрішніх і місцевих справ, а також шляхів і засобів фінансування їх автономних функцій.
 
Стаття 5
Корінні народи мають право зберігати і зміцнювати свої особливі політичні, правові, економічні, соціальні та культурні інститути, зберігаючи при цьому своe право, якщо вони того бажають, на повну участь у політичному, економічному, соціальному і культурному житті держави.
 
Стаття 6
Кожна людина, що належить до корінного народу, має право на громадянство.
 
Стаття 7
1. Особи, які належать до корінних народів, мають право на життя, фізичну і психічну недоторканність, свободу і особисту безпеку.
2. Корінні народи мають колективне право на життя в умовах свободи, миру і безпеки в якості самобутніх народів і не повинні піддаватися ніяким актам геноциду або яким би то не було іншим актам насильства, включаючи примусове переміщення дітей, що належать до певної групи, в іншу.
 
Стаття 8
1. Корінні народи і особи, які до них належать, мають право не піддаватися примусовій асиміляції або впливу з метою знищення їх культури.
2. Держави забезпечують ефективні механізми попередження та юридичного захисту від:
а) будь-якої дії, що має на меті або результатом позбавлення їх цілісності як самобутніх народів або їхніх культурних цінностей, або етнічної приналежності;
b) будь-якої дії, що має на меті або результатом позбавлення їх своїх земель, території або ресурсів;
з) примусового переміщення населення в будь-якій формі, що має наметі або результатом порушення або підрив будь-якого їх права;
d) примусової асиміляції або інтеграції в будь-якій формі;
е) пропаганди в будь-якій формі, що має на меті заохочення або розпалювання расової чи етнічної дискримінації, направленої проти них.
 
Стаття 9
Корінні народи і належні до них особи мають право належати до корінної громади чи народності у відповідності з традиціями і звичаями даної громади або народності. Здійснення такого права не може породжувати ніякої дискримінації в якій би то не було формі.
 
Стаття 10
Корінні народи не підлягають примусовому переміщенню зі своїх земель або територій. Ніяке переміщення не здійснюється без вільної, попередньої і усвідомленої згоди відповідних корінних народів і здійснюється після укладення угоди, що передбачає справедливу і чесну компенсацію і, де це можливо, варіант повернення.
 
Стаття 11
1. Корінні народи мають право на дотримання та відродження своїх культурних традицій і звичаїв. Це включає в себе право на збереження, захист і розвиток колишніх, нинішніх і майбутніх форм прояву їхньої культури, таких, як археологічні та історичні об'єкти, пам'ятки матеріальної культури, малюнки, обряди, технології, образотворче та виконавське мистецтво і література.
2. Держави забезпечують засоби правового захисту через ефективні механізми, які можуть включати в себе реституцію, розроблені спільно з корінними народами, щодо їх культурної, інтелектуальної, релігійної та культової власності, відчуженої без їх вільного, попереднього і усвідомленої згоди або в порушення їхніх законів, традицій і звичаїв.
 
Стаття 12
1. Корінні народи мають право дотримуватися, відправляти, розвивати і передавати свої духовні та релігійні традиції, звичаї та обряди; право зберігати, охороняти і відвідувати без сторонньої присутності свої місця релігійного та культурного значення; право користуватися і розпоряджатися своїми обрядовими предметами і право ховати на батьківщині останки своїх померлих.
2. Держави прагнуть забезпечити можливість доступу до обрядовим предметів і останків померлих, що знаходяться на їх територіях та/або їх повернення на батьківщину в рамках справедливих, транспарентних і ефективних механізмів, розроблених спільно з відповідними корінними народами.
 
Стаття 13
1. Корінні народи мають право відроджувати, використовувати, розвивати і передавати майбутнім поколінням свою історію, мови, традиції усної творчості, філософію, писемність і літературу, а також давати свої власні назви та імена громадам, місцях і особам, і зберігати їх.
2. Держави вживають дієвих заходів щодо забезпечення захисту цього права, а також щодо забезпечення того, щоб корінні народи могли розуміти що відбувається і щоб їх зрозуміли в ході політичних, судових і адміністративних процесів, шляхом, якщо це необхідно, забезпечення перекладу або за допомогою інших належних засобів.
 
Стаття 14
1. Корінні народи мають право створювати і контролювати свої системи освіти та навчальні заклади, що забезпечують навчання на їхніх рідних мовах, таким чином, щоб це відповідало властивим їхній культурі методам викладання та навчання.
2. Особи, що належать до корінних народів, особливо діти, мають право на отримання державної освіти всіх рівнів і в усіх формах без будь-якої дискримінації.
3. Держави спільно з корінними народами вживають дієвих заходів для того, щоб особи, які належать до корінних народів, особливо діти, в тому числі такі, які проживають поза своїх громад, мали, коли це можливо, доступ до освіти з урахуванням їх культурних традицій і на їхній мові.
 
Стаття 15
1. Корінні народи мають право на гідність і різноманіття їх культури, традицій, історії і сподівань, які повинні відповідним чином відбиватися в сфері освіти та громадської інформації.
2. Держави в консультації і співпрацю з відповідними корінними народами вживають дієвих заходів по боротьбі з забобонами, викорінення дискримінації та розвитку терпимості, взаєморозуміння і добрих відносин між корінними народами і всіма іншими верствами суспільства.
 
Стаття 16
1. Корінні народи мають право створювати свої власні засоби масової інформації на своїх мовах і отримувати доступ до всіх видів засобів масової інформації, які не належать корінним народам, без будь-якої дискримінації.
  2. Держави вживають дієвих заходів для того, щоб забезпечити належне відображення в державних засобах масової інформації культурного різноманіття корінних народів. Державам без шкоди для забезпечення повної свободи вираження думок слід спонукати приватні засоби масової інформації адекватно відображати культурне різноманіття корінних народів.
 
Стаття 17
1. Особи, що належать до корінних народів, і корінні народи мають право повною мірою здійснювати всі права, встановлені відповідно до застосовуваних міжнародним і внутрішньодержавним трудовим правом.
2. Держави в консультації і співпраці з корінними народами вживають конкретних заходів для захисту дітей корінних народів від економічної експлуатації та виконання будь-якої роботи, яка може бути небезпечною або заважати навчанню дитини, або завдавати шкоди здоров'ю або фізичному, розумовому, духовному, моральному чи соціальному розвитку дітей, беручи до уваги їх особливу вразливість і важливість освіти для розширення їх можливостей.
3. Особи, що належать до корінних народів, мають право не піддаватися дискримінації щодо умов їх праці і, зокрема, зайнятості або заробітної плати.
 
Стаття 18
Корінні народи мають право на участь у прийнятті рішень з питань, які зачіпали б їх права, через представників, що обираються ними самими за своїми власними процедурами, а також на збереження і розвиток своїх власних директивних установ.
 
Стаття 19
Держави сумлінно консультуються і співпрацюють з відповідними корінними народами через їх представницькі інститути з метою заручитися їх вільною, попередньою і усвідомленою згодою, перш ніж приймати і здійснювати законодавчі або адміністративні заходи, які можуть їх торкатися.
 
Стаття 20
1. Корінні народи мають право на збереження і розвиток своїх політичних, економічних і соціальних систем або інститутів, гарантоване користування своїми засобами, які забезпечують існування і розвиток, і на вільне заняття своєї традиційної та іншою економічною діяльністю.
2. Корінні народи, позбавлені своїх засобів, що забезпечують існування і розвиток, мають право на справедливе відшкодування збитку.
 
Стаття 21
1. Корінні народи мають право без дискримінації на поліпшення соціально-економічних умов їх життя, в тому числі, зокрема, в таких галузях, як освіта, зайнятість, професійно-технічна підготовка та перепідготовка, забезпечення житлом, санітарія, охорона здоров'я і соціальне забезпечення.
2. Держави вживають дієвих заходів та, при необхідності, особливі заходи щодо забезпечення безперервного поліпшення соціально економічних умов їхнього життя. Конкретна увага приділяється правам і особливим потребам престарілих, жінок, молоді, дітей та інвалідів, що належать до корінних народів.
 
Стаття 22
1. При здійсненні цієї Декларації конкретна увага приділяється правам і особливим потребам престарілих, жінок, молоді, дітей та інвалідів, що належать до корінних народів.
2. Держави спільно з корінними народами вживають заходів для забезпечення того, щоб жінки і діти, що належать до корінних народів, користувалися повним захистом і гарантіями від усіх форм насильства і дискримінації.
 
Стаття 23
Корінні народи мають право визначати пріоритети і розробляти стратегії з метою здійснення свого права на розвиток. Зокрема, корінні народи мають право брати активну участь у розробці та визначенні охороноздоровних, житлових та інших соціально-економічних програм, які їх стосуються, і, наскільки це можливо, реалізовувати такі програми через свої власні інститути.
 
Стаття 24
1. Корінні народи мають право на свою традиційну медицину і на збереження своєї практики лікування, включаючи збереження найважливіших лікарських рослин, тварин і мінералів. Особи, що належать до корінних народів, також мають право на доступ без якої б то не було дискримінації до всіх видів соціального та медичного обслуговування.
2. Особи, що належать до корінних народів, мають рівне право на користування найвищим досяжним рівнем фізичного і психічного здоров'я. Держави вживають всі необхідні кроки для поступового досягнення мети повної реалізації цього права.
 
Стаття 25
Корінні народи мають право підтримувати і зміцнювати свій особливий духовний зв'язок з традиційно належними їм або іншим чином зайнятими або використовуваними ними землями, територіями, водами і морськими прибережними водами, а також іншими ресурсами і нести свою відповідальність перед майбутніми поколіннями в цьому відношенні.
 
Стаття 26
1. Корінні народи мають право на землі, території та ресурси, якими вони традиційно володіли, які вони традиційно займали або іншим чином використовували або набували.
2. Корінні народи мають право мати у власності, використовувати, освоювати або контролювати землі, території та ресурси, якими вони володіють в силу традиційного володіння чи іншого традиційного заняття або використання, а також ті, які вони придбали іншим чином.
3. Держави забезпечують юридичне визнання і захист таких земель, територій і ресурсів. Таке визнання здійснюється з належною повагою до звичаїв, традицій і системам землеволодіння відповідних корінних народів.
 
Стаття 27
Держави з належним визнанням законів, традицій, звичаїв і систем землеволодіння корінних народів встановлюють і здійснюють спільно з відповідними корінними народами справедливий, незалежний, неупереджений, відкритий і транспарентний процес визнання і юридичного підтвердження прав корінних народів у відношенні їхніх земель, територій і ресурсів, включаючи ті, якими вони традиційно володіли або які вони іншим чином займали або використовували. Корінні народи мають право брати участь у цьому процесі.
 
Стаття 28
1. Корінні народи мають право на відшкодування за допомогою засобів, які можуть включати в себе реституцію або, коли це не представляється можливим, у вигляді справедливої компенсації за землі, території та ресурси, якими вони традиційно володіли або які вони іншим чином займали або використовували і які були конфісковані, відчужені, зайняті, використані або яким було завдано збитків без їх вільного, попереднього і усвідомленої згоди.
2. Якщо з відповідними народами немає добровільно досягнутої домовленості про інше, така компенсація надається у формі земель, територій і ресурсів, рівноцінних за своєю якістю, розміром і юридичному статусу, або у вигляді грошової компенсації або іншого відповідного відшкодування.
 
Стаття 29
1. Корінні народи мають право на збереження та охорону навколишнього середовища та продуктивної здатності їх земель або територій і ресурсів. Держави створюють і здійснюють програми допомоги для корінних народів в цілях забезпечення такого збереження та охорони без будь-якої дискримінації.
2. Держави вживають дієвих заходів з недопущення зберігання небезпечних матеріалів на землях або територіях корінних народів або вивезення небезпечних матеріалів на землі або території корінних народів без їх вільної, попередньої та усвідомленої згоди. 3. Держави вживають також дієвих заходів щодо забезпечення, в разі потреби, належного здійснення програм моніторингу, збереження і відновлення здоров'я корінних народів в тому вигляді, як вони розробляються і здійснюються народами, що зазнали негативного впливу таких матеріалів.
 
Стаття 30
1. Військова діяльність на землях або територіях корінних народів не проводиться, за винятком випадків, коли її проведення виправдано наявністю відповідних державних інтересів або в її відношенні є іншим чином вільно виражену згоду або прохання з боку відповідних корінних народів.
2. Перед використанням земель або територій корінних народів для військової діяльності держави проводять ефективні консультації із зацікавленими корінними народами допомогою належних процедур і, зокрема, через їх представницькі інститути.
 
Стаття 31
1. Корінні народи мають право на збереження, контроль, охорону і розвиток своєї культурної спадщини, традиційних знань і традиційних форм культурного вираження, а також проявів їх наукових знань, технологій та культури, включаючи людські та генетичні ресурси, насіння, ліки, знання властивостей фауни і флори, традиції усної творчості, літературні твори, малюнки, спорт 
і традиційні ігри та образотворче та виконавське мистецтво. Вони мають також право на збереження, контроль, захист і розвиток своєї інтелектуальної власності на таке культурна спадщина, традиційні знання і традиційні форми вираження культури.
2. Спільно з корінними народами держави вживають дієвих заходів, з метою визнання та захисту здійснення цих прав.
 
Стаття 32
1. Корінні народи мають право визначати пріоритети і розробляти стратегії освоєння 
або використання своїх земель або територій та інших ресурсів.
2. Держави сумлінно консультуються і співпрацюють з відповідними корінними народами через їх представницькі інститути з метою заручитися їхньої вільної та усвідомленої згоди до затвердження будь-якого проекту, що зачіпає їхні землі або території та інші ресурси, особливо у зв'язку 
з освоєнням, використанням або розробкою корисних копалин, водних або інших ресурсів.
3. Держави забезпечують ефективні механізми справедливого і чесного відшкодування у зв'язку 
з будь такою діяльністю, і вживають належних заходів для пом'якшення її несприятливих наслідків для навколишнього середовища, економіки, суспільства, культури чи духовного розвитку.
 
Стаття 33
1. Корінні народи мають право визначати себе або свою етнічну приналежність у відповідності 
зі своїми звичаями і традиціями. Це не завдає шкоди праву осіб, що належать до корінних народів, на отримання громадянства держав, в яких вони проживають.
2. Корінні народи мають право визначати структуру і обирати членів до складу своїх інститутів 
у відповідності зі своїми власними процедурами.
 
Стаття 34
Корінні народи мають право на заохочення, розвиток і збереження своїх інституційних структур 
і своїх особливих звичаїв, духовності, традицій, процедур, практики і, в тих випадках, коли вони існують, правових систем або звичаїв, у відповідності з міжнародними стандартами в галузі прав людини.
 
Стаття 35
Корінні народи мають право визначати обов'язки окремих осіб по відношенню до їхніх громад.
 
Стаття 36
1. Корінні народи, зокрема ті народи, які розділені міжнародними кордонами, мають право підтримувати і розвивати контакти, відносини і співробітництво, в тому числі у зв'язку з діяльністю духовної, культурної, політичної, економічної та соціальної спрямованості, з тими, хто входить до їх складу, а також з іншими народами через кордони.
2. Держави, в консультації та співпраці з корінними народами, вживають дієвих заходів щодо полегшення використання цього права та забезпечення його здійснення.
 
Стаття 37
1. Корінні народи мають право на визнання, дотримання та забезпечення виконання договорів, 
угод та інших конструктивних домовленостей, укладених з державами або їх правонаступниками, 
і на дотримання і повагу державами таких договорів, угод та інших конструктивних домовленостей.
2. Ніщо у цій Декларації не може бути витлумачено як применшує або виключає права корінних народів, що містяться в договорах, угодах та інших конструктивних домовленостях.
 
Стаття 38
Держави в консультації і в співробітництві з корінними народами вживають дієвих заходів, в тому числі законодавчі заходи, для досягнення цілей цієї Декларації.
 
Стаття 39
Корінні народи мають право на доступ до фінансової та технічної допомоги з боку держав і шляхом міжнародного співробітництва у цілях здійснення прав, що містяться у цій Декларації.
 
Стаття 40
Корінні народи мають право на доступ і швидке рішення в рамках справедливих процедур врегулювання конфліктів і суперечок з державами або іншими сторонами, а також на ефективні засоби правового захисту у випадку будь-яких порушень їх індивідуальних і колективних прав. 
У таких рішеннях належним чином беруться до уваги звичаї, традиції, норми і правові системи відповідних корінних народів і міжнародні права людини.
 
Стаття 41
Органи та спеціалізовані установи системи Організації Об'єднаних Націй та інші міжурядові організації сприяють повній реалізації положень цієї Декларації шляхом налагодження, зокрема, співпраці з метою надання фінансової та технічної допомоги. Повинні бути визначені шляхи 
і засоби забезпечення участі корінних народів у вирішенні питань, що зачіпають їхні інтереси.
 
Стаття 42
Організація Об'єднаних Націй, її органи, включаючи Постійний форум з питань корінних народів, та спеціалізовані установи, в тому числі на рівні країн, і держави сприяють дотриманню і повного застосування положень цієї Декларації і приймають наступні заходи з ефективного здійснення цієї Декларації.
 
Стаття 43
Визнані в цій Декларації права являють собою мінімальні стандарти для забезпечення виживання, поваги гідності і благополуччя корінних народів світу.
 
Стаття 44
Всі права і свободи, визнані в цій Декларації, в рівній мірі гарантуються чоловікам і жінкам, 
які належать до корінних народів.
 
Стаття 45
Ніщо у цій Декларації не може бути витлумачено як применшення або припинення прав, якими володіють нині або які можуть набути в майбутньому корінні народи.
 
Стаття 46
1. Ніщо у цій Декларації не може тлумачитися як таке, що має на увазі право будь-якої держави, народу, групи осіб або окремої особи займатися будь-якою діяльністю або вчиняти будь-які дії в порушення Статуту Організації Об'єднаних Націй або розглядатися як що санкціонує або заохочує будь-які дії, які вели б до розчленовування або до часткового або повного порушення територіальної цілісності і політичної єдності суверенних і незалежних держав.
2. При здійсненні прав, проголошених у цій Декларації, поважаються права людини та основні свободи всіх. На здійснення прав, викладених у цій Декларації, поширюються тільки такі обмеження, які визначаються законом, та відповідно до міжнародних зобов'язань у галузі прав людини. Будь-які такі обмеження є недискримінаційними і строго необхідними виключно з метою забезпечення належного визнання і поваги прав і свобод інших та забезпечення справедливих 
і найбільш нагальних вимог демократичного суспільства.
3. Положення, викладені у цій Декларації, тлумачаться відповідно до принципів справедливості, демократії, поваги прав людини, рівності, недискримінації, благого управління та сумлінності.
 
Родовіда. Родолюбіє
Рідна Віра Українців
Держава Роду Нашого
Сучасний світ. Людство
Релігії у світі
Ми - Українці !
ljud316.jpg
Свята наша земля
pryr86.jpg
Нове на сайті

Час: деякі властивості. Дослідження

Що таке час? Це питання до сьогодні не є однозначним, і мабть до кращого, що на сучасному етпаі розвтику (чи, точніше, деградації) людства "час"  як фізична реальність не підвладна "науковцям".
Але наші прекди казали про Час. Згадаймо текст Велесової никги:

“Революціонер” – вечір пам’яті Олександра Капіноса у м.Львові 10.03.2015 р.

У м.Львові 10 березня, у вівторок, відбудеться вечір пам’яті Борця за Волю України, Героя Небесної Сотні Сашка Капіноса. Цього дня йому мав би виповнитися 31 рік. Запрошуємо студентську молодь та всіх бажаючих прийти та вшанувати світлу пам'ять Звитяжця. 

Громада "Вінець Бога" відсвяткувала свято Купала в Буші. (21.06.2014)

21 червня 2014 року представники нашої громади Рідної Віри «Вінець Бога» відвідали с.Буша Ямпільського району Вінницької області, яке відоме своїми історичними подіями героїчної оборони Козацьких часів, Гайдамацьким Яром, а також скельним Храмом дохристиянської доби із рельєфом релігійного змісту. Майже 6 000 років існує життя на цій мальовничий території, що розташована в долині злиття 3-х річок: Мурафи, Бушанки і Сухої Бушанки. Про це свідчать археологічні знахідки, датовані ще IV –III тисячоліттям до н.е.

21.06.2014 Громада "Червона Русь" (м.Львів) відсяткувала Свято Купала

21 червня 2014 року в Сколе, не березі річки Опір в національному парку "Сколівські Бескиди" Львівська громада Рідної Віри Українців-Русинів "Червона Русь" разом з  друзями - рідновірами із Стрия, Сколе, Івано-Франківська провели Свято Купала - одне з найвеличніших, основних чотирьох сонячних свят нашого народу, що святкується на літнє сонцестояння.


Знакова, історична подія світового значення: Перун повернувся і піднятий з Дніпра! Україна-Русь, пробудись!

   Дорогі  Браття і Сестри!
   У стольному граді Києві,  столиці України (столиці Русі) сталася знакова історична подія, важлива як для України і українського народу, так і для слов'янських народів та духовного поступу Людства.
   До берега ріки  Дніпра-Борисфена, у Видубичах, приплив скульптурний образ Перуна - захисника Русі, України (нащадка Русі), який був одним з головних Богів у пантеоні Русичів.
   ВІн поставлений у 2009 році  Старокиївській горі у Києві, був вночі таємно спиляний у 2012 році злочинцями.
   08 травня  2013 року  цей скульптурний образ піднятий з Дніпра. 

Декларація всенародного руху за відновлення конституційності і законності в України на Майдані Незалежності у м.Києві

Ради чого Українці боролись на Майдані?
Що в сьогоднішній ситуації МИ, УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД маємо вимагати від влади? 
Що нам у державі належить, чи ми в боргу перед кимось, чи інші держави винні нам? 
Хто керує Україною?
Українці є
в неволі, як за часів Т.Г.Шевченка - у своїй державі, вибореній ціною великої звитяги і страждань...

Чи є в Україні національний лідер?
Чи є організація, яка захищає, впрваджує в державну стратегію України  інтереси українців?
Чи є в Україні українська національна  ідея? Куди ми йдемо?
Чи є засадничою, керівною для українців  духовна система українського Роду - світогляд, розуміння Бога: саме наші, Предківські, споконвічні? 
Чи є в нашого народу духовна еліта, яка покаже керманичам, хай і майбутнім та всьому нашому етносу Шлях до визволення, до Щастя у своїй Державі?
 Хто дасть нам справжні, істинні знання - зараз для того, щб врятувати наш нарід?
Яка функція духовної (зокрема і релігійної) еліти в Україні?  

Це звернення, яке не побачили українці, було написане в часи Майдану  - але воно дає нам ключ до розуміння сьогоднішньої ситуації.

Світлана Сторожівська. Поезії]

Збірка поезії Світлани Сторожівської « Як сонце світу…», зачаровує чарівними картинами світу наших предків, автор віршів через призму себе тримаючись за  руку із сонцем занурює читачів у рідний світ уяви та явного.

 

Українське Різдво. Коляда. Свят-вечір.

Графічним символом українського календаря може бути восьмипроменева зірка. Календар цей напрочуд стрункий, симетричний: 4 пори року, 4 найбільші сонячні свята, що відповідають кожній із чотирьох сонячних фаз (сонцестояння і рівнодення).

СВЯТВЕЧІРНІ вірування лемків . Ворожіння

Напередодні Різдва найчастіше згадуються різні традиції, пов’язані з християнською символікою цього свята. Однак, думаю, варто не забувати й про його язичницькі витоки, адже воно, поки стало християнським святом народження Христа, було поганським святом народження Сонця, а разом з ним і Світу.

Статті, дотичні до теми
Найбільш переглянуті статті
Категорії статей
Канали новин
Свята Українців. Купала

Громада "Вінець Бога" відсвяткувала свято Купала в Буші. (21.06.2014)

21 червня 2014 року представники нашої громади Рідної Віри «Вінець Бога» відвідали с.Буша Ямпільського району Вінницької області, яке відоме своїми історичними подіями героїчної оборони Козацьких часів, Гайдамацьким Яром, а також скельним Храмом дохристиянської доби із рельєфом релігійного змісту. Майже 6 000 років існує життя на цій мальовничий території, що розташована в долині злиття 3-х річок: Мурафи, Бушанки і Сухої Бушанки. Про це свідчать археологічні знахідки, датовані ще IV –III тисячоліттям до н.е.

21.06.2014 Громада "Червона Русь" (м.Львів) відсяткувала Свято Купала

21 червня 2014 року в Сколе, не березі річки Опір в національному парку "Сколівські Бескиди" Львівська громада Рідної Віри Українців-Русинів "Червона Русь" разом з  друзями - рідновірами із Стрия, Сколе, Івано-Франківська провели Свято Купала - одне з найвеличніших, основних чотирьох сонячних свят нашого народу, що святкується на літнє сонцестояння.


Громада «Вінець Бога» провела Купальське свято (2013 р.)

Громада Рідної Православної Віри «Вінець Бога» м. Вінниці провела 22 червня 2013 року в районі «Сабарів», на узбережжі священної для українців ріки Бог українське звичаєве свято Купала. Свято відбулося під гаслом «За Рідну Українську Віру».

Купальська Ватра на Дрогобиччині (2013р)

22-23 Кресеня (Червня) на Дрогобиччині відбудеться одне з сакральних і найдавніших українських свят - Свято Купала, Бога Літнього Сонцестояння, Бога молодості, краси, молодечої вибуялої волі, духовної нескоримості. Бога земних плодів, а також шлюбу!

 

Готуймося до Купальського свята! Купальські пісні

Настають найкоротші літні ночі — свято Купайла, і звідусіль — лісів, гаїв, берегів річок — линуть купальські співи. Через християнський вплив їх подекуди стали називати «петрівочними піснями». Купальські пісні — це переважно мрії дівчат про заміжжя, прощання з вільним життям, бо восени настає пора весіль. Зміст цих пісень язичницький, купальський.