18 | 01 | 2022

Про т.зв. "Суверенний народ України". Який народ і від кого "суверенний"?

Корінний народОстаннім часом в наше суспільство впрваджуються різні концепції, метою яких є перешкоджання консолідації української нації, зокрема -  т.зв. "суверенний народ України".
Чомусь там згадується якась "історична Батьківщина" (не визначаючи чомусь якого конкретно народу історична спадщина) і замовчується, що ця спадщина і батьківщина є історичною спадщиною і батьківщиною лише українського народу.
Тобто:  суверен у цьому випадку є лише український народ: 
український  етнос.

Український етнос - народ сотнями років виборював самостійність -суверенітет від загарбників, бо до того не менш півтори тисячі років мав  тут свою державу. І буде мати, виборе її незважаючи ні на що.


В різні часи нас йменували по різному,  зараз - ми українці, і маємо мати реальну незалежність від чужинців у своїй Вітчизні - Україні.

Не може бути важливішим, аніж  визначення кола  тих, хто є або може стати частиною суверенного народу України.
Це є і має бути  ЛИШЕ УКРАЇНСЬКИЙ  ЕТНОС
, корінний народ України.
Належність до нього визначається згідно розпрацьованої процедури і конкретних критеріїв - зокрема - наявність декількох поколінь , що не лише проживали на території України, а і виборювали її свободу (а не нищили як окупанти), володіння мовою, визнання традиційного світогляду українського народу і практикування його, дії по захисту ВІтчизни і інші.

Це має визначити Всенароде Віче Українського Етносу (Народу), -  повноважних представників Громад - власника і історичного спадкоємця Держави Україна, переданої нам  НАШИМИ предками за багатотисячолітню історію існування і виборювання державності.

На це маємо право від Бога,  це є нашим найголовнішим обов'язком по відношенню до наших предків, що передали нам -своїм нащадкам  багатства, землю, духовність,мову і все інше, що ми маємо і що в нас зараз відбирається.

В той же час ідея  суверенності   корінного народу-етносу України - власника держави Україна -  дуже важлива і цікава, при умові  справжності ініціаторів в реалізації такого проекту.        

А ті представники інших народів, які не є представниками корінного народу - етносу України - ті, що цураються українського народу,нашої мови, культури - і є тими, хто виконував і продовжує виконувати руйнівні загарбницькі дії щодо України - чомусь активно пропагандують себе як  "суверенний народ України" і видають собі паспорти "суверенного народу України" - тобто проводять  грабунок нашого народу, відбираючи в нас нашу Державу, Вітчизну.
Краще б вони проявляли свою активність в розбудові своїх суверенних  держав, в межах існуючих кордонів.                                                   

 

***

Надаємо витяг з форуму, де ведеться пропаганда створення на території Української держави ще одного народу...  (оригінал тексту без його виділення шрифтами).Те, що представляє інтерес- виділено підкресленим,товстим та іншим шрифтом. Це може бути додатковою інформацією для для побудови держави Роду Українського- України, нашої Вітчизни.  

Доброслав Гірак
 


Передрук з джерела:
Пропоную для непосвячених в тему "Суверенного народу" прочитати цей матеріал і висловити своє враження як він сприймається. А для всіх інших Суверенів прийняти участь в його обговоренні.

 
Інформація для ознайомлення  і роздуму на тему:
 
«Як вільних людей у правовому статусі граждан СРСР перетворили на фізичних осіб (рабів, мігрантів, найманців, «живий товар») повністю полишивши волі і всіх прав(окрім права народитись і померти) і залишили одні обов’язки 
 

Дещо з хронології подій:

 

1.   16 липня 1990 року ВР Української РСР виражаючи волю народу України і т.і. проголосила «державний суверенітет України  як верховенство, самостійність, повагу і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах».

 
 •         «Громадяни Республіки всіх національностей становлять народ України. Народ України є єдиним джерелом державної влади в Республіці.»
 •          « Українська РС Республіка здійснює верховенство права на всій своїй території.»
 • « Народ України має виключне право на володіння, користування і розпорядження національним багатством України.
 • Земля, її надра, повітряний простір, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території  Української РСР, природні ресурси її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, весь економічний і науково-технічний потенціал, що створений на території України, є власністю її народу, матеріальною основою суверенітету Республіки і використовується з метою забезпечення матеріальних і духовних потреб її громадян.»
 • «Декларація є основою для нової Конституції, законів України і визначає позиції Республіки при укладанні міжнародних угод.»
 

2.   1991 рік : Україна у складі СРСР у статусі Української Радянської Соціалістичної Республіки, всі громадяни СРСР, паспорт СССР визначав народно республіканську і національно громадянську приналежність,тобто кожен був гражданіном СРСР  і у кожного у паспорті і у свідоцтві про народження стояла національна ідентичність.

 •     Народна економіка – некомерційний простір: існують заводи, фабрики, цехи, майстерні, копальні і т.д.
 •     Власність : Государственная (державна), народна, колгоспна, комунальна, індивідуальна.
 •     Багаторівність економіки: союзний рівень, республіканський, місцевий.
 •    Життєдіяльність громадян врегульовується Цивільним, Сімейним, Житловим, Адміністративним, Кримінальним Кодексами.
 

24 серпня 1991 року проголошення незалежності України.

 

3.    З 1991 року на протязі п’ятирічного періоду тривав процес визначення суб’єктів для нової Конституції України. 

Україну, як народ, представляють українці ( Францію – французи, Німеччину – німці і т.д.)

 

4.       28.12.1994 рік – Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» № 334/94- ВР

 

5.      1996 рік – прийняття нової Конституції України – Основного Закону. Це міжнародний договір корінного народу України (УКРАЇНЦІВ) з іншими народами світу, які визнали суверенітет країни Україна та суверенітет УКРАЇНЦІВ  у 1991 році. Конституцію (країни) України прийнято, «усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішніми та прийдешніми поколіннями».

 •    Суб’єктами Конституції України визначено людину і громадянина, які належать, відповідно, до корінного народу і національних меншин.  
 •    Розділ ХV Конституції України визначав внутрішній розвиток країни Україна в період (1996-2001 роки) перехідних положень Конституції України і  внутрішній розвиток країни Україна в період після закінчення дії (2001 р.) перехідних положень Конституції України.
 •    Під час дії Перехідних положень КУ кожен мав право визначитись або у статусі корінного народу, або у статусі національних меншин.Скористалися цим правом тільки УКРАЇНЦІ, заявивши, що український народ є і спадщину від Української РСР приймає.
 

   А тим часом, починаючи з 1994 року (Закон України «Про Державний реєстр фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів» №320/94-ВР) , починається процес «офізичення» українців ( Постанова КМУ від 28 вересня 1996 р. № 1182) – перетворення на фізичних осіб, не пояснивши народу соціально-правову суть цього статусу та його наслідки.

 

   Проходить заміна Паспорта СССР на Паспорт громадянина України (паспорт перехідного періоду, його дія закінчилась 1 вересня 2010 року), з паспорта вилучена графа «національність» немає її і у Свідоцтві про народження.

 

   Економіку України поступово переводять на ринкові відносини: з’являються маленькі комерційні відділи, а потім повністю переводять у комерційний простір: заводи, фабрики, цехи, майстерні і т.д. стають підприємствами.

   Комерційна діяльність – діяльність на свій страх і ризик, де все продається і все покупається і нічого не виробляється.
 
   В результаті: 
 
 •    -  з цілісної Української Радянської Соціалістичної республіки згідно КУ 1996 року виділились дві юрисдикції:  Суверенного Народу України і національної унітарної держави Україна (так звана «наша держава»), які взаємодіють згідно договору ТРДПАУ № 5535515469 і мають між собою дипломатичні стосунки. 
 •    - З’явились нові суб’єкти економічної діяльності: «фізична особа», «юридична особа». Всіх зобов’язали перереєструватись: був приватний підприємець – став фізична особа-підприємець, був завод, фабрика, цех, майстерня і т.д. – стала юридична особа.
 

   Поступово відбувалась  підміна понять, зміна суті і смислового навантаження слів і термінів.

Але хіба від цього втратило слово – від цього втратили ми. І втрати ці дуже суттєві !!! Як порівняти які більші: економічно-матеріальні чи гуманітарно-правові ?
 

В період з 28 червня 1996 року, в порядку виконання положень  Конституції України, корінний народ України  самозорганізував свою  економіку:

 •             в організаційно-правову форму Республіки Суверенного Народу України;
 •             в організаційно-правову форму Государства Титульного Суверенного Народу України.
 • Владні урядові фінансово-економічні системи корінного народу України відображають прийняті в Європі міжнародні стандарти. Держави Європи існують при корінних народах Європи.
 

В період дії перехідних положень Конституції України (28 червня 1996 – 28 червня 2001 року) корінний народ України самовизначився як Суверенний Народ України. Суверенний Народ України здобув публічне визнання міжнародного співтовариства. Корінний народ України в межах історичного ареалу свого існування створив:

 
 •             свою муніципальну міжнародну владно-адміністративну інфраструктуру на засадах Європейської Хартії про місцеве самоврядування;
 •             свою муніципальну міжнародну банківсько-фінансову інфраструктуру на засадах ст.5 та ст.69 Конституції України;
 •             свою муніципальну міжнародну судово-правоохоронну систему на засадах ст.55 Конституції України;
 •             свою некомерційну зовнішньоекономічну дипломатичну систему по відношенню до будь-яких товаро-комерційних утворень – національних організацій торгівлі, регіональних організацій торгівлі та Світової Організації Торгівлі.
 

   Правове існування корінного народу України визначено положеннями п.3 ст.92 Конституції України. 

 
 •    Народи самовизначаються в некомерційному економічному просторі. Народи самоуправляються поза межами комерційного економічного простору. Народи без будь-яких перешкод створюють міжнародні неурядові організації, представництва яких завжди є нерезидентами комерційних економічних просторів вільного обігу торгового товару.
 •    Будь-який представник Суверенного Народу України не є платником податку на землю, не підпорядковується будь-якому земельному рішенню рад громад фізичних осіб та не являється землекористувачем. Всі представники Суверенного Народу України без вийнятку є власниками землі в порядку спадку історичної Батьківщини. Такий правовий порядок визначається паспортом Республіки Суверенного Народу України
 

6.        січень 2000 року – Введення до застосування і перехід зі статистичних загальних класифікаторів галузей народного господарства (ЗКГНГ) на міжнародні класифікатори видів економічної діяльності (КВЕД).

      Під назвою різного роду реформ починається процес нищення колгоспів, заводів і фабрик шляхом перетворення їх у підприємства і перереєстрації  у «товариства з обмеженої відповідальністю», відкриті та закриті акціонерні товариства. 
 

7.       серпень 2001 року – завершення терміну дії Перехідних положень Конституції України.

 •    -  Вилучення із Законів слів з коренем «народ», перереєстрація Рад народних депутатів в комерційні неприбуткові організації (ст..52 п.3 Господарського кодексу України «Не можуть здійснювати некомерційну господарську діяльність органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи»), 
 •    - заміна печаток, в яких народне визначення структурної одиниці замінено номером коду. Так було вилучено з правового офіційного юридичного застосування поняття «Народ», «Людина» в комерційному просторі національної унітарної держави Україна.     
 

8.        2004 рік – Закінчена заміна гражданських паспортів СРСР на нові паспорти громадянина України.

 •    Введення в правове поле країни Україна Цивільного кодексу, у зв’язки з чим визнати таким, що втратив чинність з 1 січня 2004 року Цивільний кодекс Української РСР від 18 липня 1963 року.
 •    Цивільний кодекс України звужує права надані Конституцією України, що протиріче ст.22, 64 КУ: Людина, як учасник цивільних відносин вважається фізичною особою.(ст.24 ЦКУ) 
 
   Ніхто в жодному офіційному документі не надав роз’яснень щодо соціально-правової суті терміну «фізична особа» – раб, мігрант, заробітчанин, найманець, «живий товар», «живе тіло – дитя природи», серв в сервітуті.
 
І ніхто не звернув уваги на те, що всі, хто отримав правовий документ «Картку фізичної особи – платника податків» з індетифікаційним номером, який стає їх головним документом, бо без нього не вчиняється жодної юридично значимої дії, фактично були виведені за межі Конституції України і позбавлені всіх, гарантованих їм Конституцією України, прав. Поступово приходить розуміння, що чомусь Конституція України не діє.
   
Як відомо, Конституція України визнана одною з найкращих у світі, в тому числі і через те, що в неї введено правовий суб’єкт – ЛЮДИНА.
 
   В результаті маємо: Є Конституція України – Основний Закон, суб’єктами якої є людина (корінний народ) і громадянин (національні меншини при корінному народі), і є Цивільний кодекс України (дзеркальна копія з Римського права – рабського права), суб’єктами якого є фізичні і юридичні особи.
 
   Згідно Конституції України, кожен має право на самовизначення, але до того часу поки не отримав паспорт-картку, що буде видаватись в обмін на паспорти перехідного періоду громадянина України.
 
   Самовизначитись в своєму правовому статусі: або
 
1)   повернутись під правоздатність Конституції України, отримавши Паспорт Людини корінного народу України і вийти з під юрисдикції комерційного простору; або
2)   залишитись під юрисдикцією Цивільного кодексу України і отримати паспорт-картку фізичної особи, навічно закріпивши за собою і всіма своїми нащадками правовий статус раба, мігранта, тобто повністю обезправленого.
 

Тут треба звернути увагу на те, що, відповідно до Постанови КМУ № 190 від 24 лютого 2010 року, функції з реєстрації місця проживання та перебування фізичних осіб в Україні покладено на Державну міграційну службу.

«Паспортні столи» виведені з системи МВС на їх місці відкрито «Відділи з реєстрації фізичних осіб, громадян та осіб без громадянства» (зрозуміло, що ці три категорії  осіб чимось різняться між собою) системи Державної Міграційної служби.
 

УВАГА !!!

 
Після самовизначення повторна зміна правового статусу неможлива: отримавши паспорт-картку фізичної особи (міграційну картку мігранта) Ви назавжди втрачаєте можливість отримати правовий статус Людини і передати його своїм нащадкам,
 
Але отримавши Паспорт Людини корінного народу України Ви можете понизити себе в статусі і правах і отримати паспорт-картку фізичної особи (раба, мігранта) та при цьому автоматично втратити правовий статус Людини корінного народу України і право його відновити.
 

9.   2004-2010 роки продовжувався процес поступового звуження прав фізичних осіб.

Всі суб’єкти підприємницької діяльності перереєстровуються в економічні сектори комерційної діяльності S.11- S.15.
 
Все багатоманітне структуроване по галузях економіки народне господарство України звужене тільки до виробництва ринкових товарів та надання послуг (Наказ Деркомстату № 96 від 18.05.2005 р. Про затвердження Класифікації Інституційних секторів (КІСЕ) України) .
 «S.14 Домашні домогосподарства**
**до сектору домашніх господарств належать фізичні особи (населення) або невеликі групи осіб, що проживають разом (ідентично поняттю «сім'я»)»
Оподаткування діяльності у секторах S.11- S.15 завжди було несумісним з оподаткуванням діяльності виробничих секторів економіки і призвело до знищення виробництва,  як такого. Все заполонила купівля-продаж та надання послуг.
 

    10.       5 жовтня 2005 року Рішення Конституційного Суду України (справа № 1-5/2005) визнає реалії, що всі фізичні особи знаходяться поза межами Конституції України. 

   Народ з фізичних осіб не складається, народ складається з людей – жінка та чоловік (категорії людини) поєднуються у сім'ю, створюють родини для народження дітей і продовження свого Роду. З РОДІВ складається НАРОД.
 

11.    КВЕД визначає вид діяльності і є документальним підтвердженням дієздатності.

Увесь світ, в тому числі  і Україна у ст..8 КУ, наголошує на верховенстві права. Верховенство по правоздатності, а не по посаді. Правоздатність визначається КВЕДами: за світовим стандартом (ISIC), за європейським стандартом (NACE), і за національним стандартом (КІСЕ).
 
Саме тому Україна для входження до Євросоюзу на стандарти NACE, повинна, в першу чергу, привести економіку у відповідність до правоздатності. Тому всі постанови, рішення, розпорядження регламентуються визначеним часом входження в спільний простір.
 
Виконання цих документів дає об’єктам певну правоздатність і після закінчення перехідних положень (тимчасових) виконати заднім числом ці умови буде неможливо.
 
ВР і КМУ, приймаючи закони, постанови, розпорядження, але не виконуючи їх, самі виявились у неприглядному становищі на острові – державі, яка ще й досі ніде не зареєстрована і, економічна територія якої, невпинно скорочується.
 
По розпорядженню КМУ № 976-р від 08.11.2007 року ця територія має скоротитись до 2012 року на 70 %, а до 2018 року до 10 %.
 
Знайшлись мудрі Люди, високого рівня професіонали, фахівці з міжнародного права, внутрішнього законодавства, які на протязі більш ніж 10 років слідкували за процесами, які відбуваються в Україні з повним розумінням того, ЩО відбувається, чітко виконуючи всі необхідні дії і вкладаючись у визначений термін.
 
В результаті маємо: офіційно зареєстровані у КВЕД 99.00.0 і визнані у міжнародних колах (S.2 – Інший світ) Государство Титульного Суверенного Народу України, Республіку Суверенного Народу України, Державу Українського Народу і Українську Народну Державу у повній відповідності до Конституції (країни) України.
12.   27.04.2007 року приймається Закон України № 997-V, яким «визнати таким, що втратив чинність Закон України «Про власність».
         2.Юридичні особи, які створено до набрання чинності цим Законом, зобов’язані протягом року з дня набрання чинності цим Законом привести свої статути у відповідність з цим Законом.», тобто слова «власність, власники» вилучити.
Це означає:
Для фізичних осіб: раб (мігрант, найманець, «живий товар») власності мати не може. Приватизація - «Приват» (у перекладі з італ.) –добровільна відмова від своїх прав. Добровільна відмова від названого в Держакті:
-   нерухомість відмова від ордеру
-   земельна ділянка відмова від Сертифікату
-   рухоме майно при реєстрації у техпаспорті вилучена графа ВЛАСНИК (хто ?), а внесена графа ВЛАСНІСТЬ (чия ?) – « С 4».
-   При купівлі-продажу майна вводиться в документ право третьої сторони. 
Так, як фізичні особи не є суб’єктами Конституції України, то подальші події, стосовної  їх долі, з боку ВР і КМУ набувають смисл та логіку.
        Для юридичних осіб: вони  перетворюються з колишніх власників на    дочасних (до часу «Х») охоронців майна та матеріальних та інших цінностей, примусово, у шахрайський  спосіб, вилученого у них майна.
13.   16.12.2009 р. Наказ № 481 Держкомстату України визначає, що юридичні особи не є статистичними одиницями.
    Єдиний Державний Реєстр (ЄДР) і Єдиний Державний Реєстр підприємств і організацій (ЄДРПО) вже не мають на кінці літеру «У» - України, тобто ці реєстри вже не є українськими, не належать Україні, хтось тримає їх за межами України. 
   Щоб побачити всю картину треба скласти її з окремих «пазлів» в одне ціле. Спробуємо це зробити.
   Конституція України затверджує положення, за яким в Україні рабства не має. Виходить рабства не має, а раби є. Хтось тримає на території України своїх рабів, бо обліковує їх у реєстрах, які не є Українськими, не належать Україні.
   Юридичні особи не є статистичними одиницями держави, а статзвітність здають – кому ? 
   Відповідно до згаданого вище Господарського кодексу України (ст..52 п.3) всі органи державної влади (в т.ч. правоохоронні) і місцевого самоврядування не мають права займатись некомерційною діяльність, тобто якою діяльністю вони займаються ? Відповідь – комерційною ! 
Щоб займатись комерційною діяльністю треба зареєструватись як юридична особа, які не є статистичним одиницями держави і обліковуються не в українських реєстрах.
Цікава виходить картина ? Починаючи з сільських рад до Верховної Ради ненародних депутатів, міліції, прокуратури, суди, Кабінет Міністрів, податкові адміністрації, Національний банк України (м.Київ) – всі є юридичними особами, які не є статистичними одиницями держави Україна!
 
Наостанок ще дещо про Цивільний кодекс України.
У ньому визнається людина коли вона ще ненароджена і знаходить в утробі жінки і після смерті у статті, про шанобливе ставлення до тіла померлої людини.
Після народження дитина стає фізичною особою: від фізичної особи народжується фізична особа (від раба народжується раб).
 
01.07.2010 року Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану». Ну, здавалося б, реєстрація стану народження, смерті, одруження, розлучення і т.і.
А в ньому вже прописується (приводиться у відповідність до ЦКУ) реєстрація народження фізичної особи (не дитини, не людини, навіть не громадянина!!!).
 
Прикінцеві положення цього Закону визначають таким, що втратив чинність Закон України «Про реєстрацію актів громадянського стану». Були громадяни, а стали цивільники.
 
Ст.1 цього Закону визначає сферу його застосування «п.2 Дія цього Закону не поширюється на порядок проведення реєстрації громадянства України.» 
 
Це тільки невелика частинка інформації на тему «Суверенний народ України», її вивчення для багатьох виявляється складним для розуміння, буде багато питань, але часу залишається все менше… 

          А  Самовизначення – особиста справа кожного...
 


 

Цікаве питання ві цьому листуванні:

 Розділ ХV Конституції України визначав внутрішній розвиток країни Україна в період (1996-2001 роки) перехідних положень Конституції України і  внутрішній розвиток країни Україна в період після закінчення дії (2001 р.) перехідних положень Конституції України.

 
КУ складається з 6 розділів! В одній з редауцій Конституції  немає жодної згадки про її перехідні положення. написано в минулому часі, то ж чи це мова про КУ до внесення змін? де можна прочитати, що після прийняття КУ діяв пятирічний період для самовизначення?
 
 

 

 

Джерело http:// suveren.info/index.php?topic=57.0
 
 
Родовіда. Родолюбіє
Рідна Віра Українців
Держава Роду Нашого
Сучасний світ. Людство
Релігії у світі
Ми - Українці !
ljud415.jpg
Свята наша земля
pryr169.jpg
Нове на сайті

Час: деякі властивості. Дослідження

Що таке час? Це питання до сьогодні не є однозначним, і мабть до кращого, що на сучасному етпаі розвтику (чи, точніше, деградації) людства "час"  як фізична реальність не підвладна "науковцям".
Але наші прекди казали про Час. Згадаймо текст Велесової никги:

“Революціонер” – вечір пам’яті Олександра Капіноса у м.Львові 10.03.2015 р.

У м.Львові 10 березня, у вівторок, відбудеться вечір пам’яті Борця за Волю України, Героя Небесної Сотні Сашка Капіноса. Цього дня йому мав би виповнитися 31 рік. Запрошуємо студентську молодь та всіх бажаючих прийти та вшанувати світлу пам'ять Звитяжця. 

Громада "Вінець Бога" відсвяткувала свято Купала в Буші. (21.06.2014)

21 червня 2014 року представники нашої громади Рідної Віри «Вінець Бога» відвідали с.Буша Ямпільського району Вінницької області, яке відоме своїми історичними подіями героїчної оборони Козацьких часів, Гайдамацьким Яром, а також скельним Храмом дохристиянської доби із рельєфом релігійного змісту. Майже 6 000 років існує життя на цій мальовничий території, що розташована в долині злиття 3-х річок: Мурафи, Бушанки і Сухої Бушанки. Про це свідчать археологічні знахідки, датовані ще IV –III тисячоліттям до н.е.

21.06.2014 Громада "Червона Русь" (м.Львів) відсяткувала Свято Купала

21 червня 2014 року в Сколе, не березі річки Опір в національному парку "Сколівські Бескиди" Львівська громада Рідної Віри Українців-Русинів "Червона Русь" разом з  друзями - рідновірами із Стрия, Сколе, Івано-Франківська провели Свято Купала - одне з найвеличніших, основних чотирьох сонячних свят нашого народу, що святкується на літнє сонцестояння.


Знакова, історична подія світового значення: Перун повернувся і піднятий з Дніпра! Україна-Русь, пробудись!

   Дорогі  Браття і Сестри!
   У стольному граді Києві,  столиці України (столиці Русі) сталася знакова історична подія, важлива як для України і українського народу, так і для слов'янських народів та духовного поступу Людства.
   До берега ріки  Дніпра-Борисфена, у Видубичах, приплив скульптурний образ Перуна - захисника Русі, України (нащадка Русі), який був одним з головних Богів у пантеоні Русичів.
   ВІн поставлений у 2009 році  Старокиївській горі у Києві, був вночі таємно спиляний у 2012 році злочинцями.
   08 травня  2013 року  цей скульптурний образ піднятий з Дніпра. 

Декларація всенародного руху за відновлення конституційності і законності в України на Майдані Незалежності у м.Києві

Ради чого Українці боролись на Майдані?
Що в сьогоднішній ситуації МИ, УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД маємо вимагати від влади? 
Що нам у державі належить, чи ми в боргу перед кимось, чи інші держави винні нам? 
Хто керує Україною?
Українці є
в неволі, як за часів Т.Г.Шевченка - у своїй державі, вибореній ціною великої звитяги і страждань...

Чи є в Україні національний лідер?
Чи є організація, яка захищає, впрваджує в державну стратегію України  інтереси українців?
Чи є в Україні українська національна  ідея? Куди ми йдемо?
Чи є засадничою, керівною для українців  духовна система українського Роду - світогляд, розуміння Бога: саме наші, Предківські, споконвічні? 
Чи є в нашого народу духовна еліта, яка покаже керманичам, хай і майбутнім та всьому нашому етносу Шлях до визволення, до Щастя у своїй Державі?
 Хто дасть нам справжні, істинні знання - зараз для того, щб врятувати наш нарід?
Яка функція духовної (зокрема і релігійної) еліти в Україні?  

Це звернення, яке не побачили українці, було написане в часи Майдану  - але воно дає нам ключ до розуміння сьогоднішньої ситуації.

Світлана Сторожівська. Поезії]

Збірка поезії Світлани Сторожівської « Як сонце світу…», зачаровує чарівними картинами світу наших предків, автор віршів через призму себе тримаючись за  руку із сонцем занурює читачів у рідний світ уяви та явного.

 

Українське Різдво. Коляда. Свят-вечір.

Графічним символом українського календаря може бути восьмипроменева зірка. Календар цей напрочуд стрункий, симетричний: 4 пори року, 4 найбільші сонячні свята, що відповідають кожній із чотирьох сонячних фаз (сонцестояння і рівнодення).

СВЯТВЕЧІРНІ вірування лемків . Ворожіння

Напередодні Різдва найчастіше згадуються різні традиції, пов’язані з християнською символікою цього свята. Однак, думаю, варто не забувати й про його язичницькі витоки, адже воно, поки стало християнським святом народження Христа, було поганським святом народження Сонця, а разом з ним і Світу.

Статті, дотичні до теми
Найбільш переглянуті статті
Категорії статей
Канали новин
Свята Українців. Купала

Громада "Вінець Бога" відсвяткувала свято Купала в Буші. (21.06.2014)

21 червня 2014 року представники нашої громади Рідної Віри «Вінець Бога» відвідали с.Буша Ямпільського району Вінницької області, яке відоме своїми історичними подіями героїчної оборони Козацьких часів, Гайдамацьким Яром, а також скельним Храмом дохристиянської доби із рельєфом релігійного змісту. Майже 6 000 років існує життя на цій мальовничий території, що розташована в долині злиття 3-х річок: Мурафи, Бушанки і Сухої Бушанки. Про це свідчать археологічні знахідки, датовані ще IV –III тисячоліттям до н.е.

21.06.2014 Громада "Червона Русь" (м.Львів) відсяткувала Свято Купала

21 червня 2014 року в Сколе, не березі річки Опір в національному парку "Сколівські Бескиди" Львівська громада Рідної Віри Українців-Русинів "Червона Русь" разом з  друзями - рідновірами із Стрия, Сколе, Івано-Франківська провели Свято Купала - одне з найвеличніших, основних чотирьох сонячних свят нашого народу, що святкується на літнє сонцестояння.


Громада «Вінець Бога» провела Купальське свято (2013 р.)

Громада Рідної Православної Віри «Вінець Бога» м. Вінниці провела 22 червня 2013 року в районі «Сабарів», на узбережжі священної для українців ріки Бог українське звичаєве свято Купала. Свято відбулося під гаслом «За Рідну Українську Віру».

Купальська Ватра на Дрогобиччині (2013р)

22-23 Кресеня (Червня) на Дрогобиччині відбудеться одне з сакральних і найдавніших українських свят - Свято Купала, Бога Літнього Сонцестояння, Бога молодості, краси, молодечої вибуялої волі, духовної нескоримості. Бога земних плодів, а також шлюбу!

 

Готуймося до Купальського свята! Купальські пісні

Настають найкоротші літні ночі — свято Купайла, і звідусіль — лісів, гаїв, берегів річок — линуть купальські співи. Через християнський вплив їх подекуди стали називати «петрівочними піснями». Купальські пісні — це переважно мрії дівчат про заміжжя, прощання з вільним життям, бо восени настає пора весіль. Зміст цих пісень язичницький, купальський.