18 | 01 | 2022

«Рідна Православна Віра» НеПраво– і неСлавні» ЗЛОчинці у Рідній Вірі?

Володимир Куровський

Для того, щоб краще аналізувати процеси, які відбуваються серед язичників, рідновірів, неопаган в Україні надаю свій лист лист  п.Богумиру Миколаєву, переданий йому 10.04.2008 року у м.Львові у присутності членів "Родового Вогнища Рідної Православної Віри", на який так і не отримано відповіді – ні усно, ні письмово. Це означає, що її і немає Лист  був опубліковнаий на форумі громади "Вінець Бога"у 2008 році 

Останніми роками в сфері духовнсті ведеться активна діяльність у формі спотворення, "привласнення" духовної спадщини Українського народу, створючи релігії різного типу, використовуючи елементи нашої духовної традиції.

В Україні ведеться інформаційна,економічна, історична ( зокрема привласнення нашої історичної спадщини), археологічна, політична та інша війна. 

Найвищий рівень цієї війни- духовна війна. Той, хто її виграє - не лише безкоштовно, але й звеликим прибутком досягне мети кожної війни - заволодіння територією, ресурсами, отримання нових рабів (зараз- рабочих) для тої чи іншої імперії.  І раби будуть "щасливі" у своєму невіданні, і ті,хто управляє завойованим світом,  матимуть спокій - бо "духовенство" якоїсь реліігії буде міцно тримати народи у покорі. Ми маємо приклад хрестиянства, особливо візантійського штибу.

Перед виходом громади «Червнона Русь» із складу РВ РПВ мною був написаний лист, як остання спроба «духовним провідникам» цієї організації гуруїстичного типу показати неправедність і невідповідність як українському звичаю, так  і ними ж декларованій «ведичності» такого «православ’я».

Пояснення до того листа (деякі питання потребують поянсеннь для "невтаємничених" в діяльність РВ РПВ) - в наступній статі.

 


..

 

Шлях "Слави" і Неслави Рідній Вірі.

 

Підміна (знищення) духовності українського народу керівниками «Рідної Православної Віри».

 

“Рідна Православна Віра”, вона ж “ДЦ («Духовний Центр») Рідної Православної Віри”,вона ж “ДЦ Родового Вогнища Рідної Православної Віри”… та її "найкращі із кращих" як приклад-засторога для послідовників.

 
Допоки ми не згадаємо, що оцінювати людей треба,
як і наші предки – по їхніх вчинках, а не по словах –
ми кружлятимемо у своїх пошуках
(Доброслав Гірак)
 
“Релігя – послєднєє убєжіще негодяев”...
(цитата )
 
 
Як Дажбог оновлений народжується
Так і Русич до світу Прави по Сварзі йде,
Посвятою на коло вище піднімаючись
 
«Карби відання Покону Рода Всевишнього»,
карб 13 В.Куровський
Як Дажбог оновлений народжується
Так і Русич до світу Прави по Сварзі йде,
Із Славою на коло вище піднімаючись
 
Текст без підміни.
 
 
 
Ця листівка, написана ввечері перед неочікуваним нашою громадою і мною (який готувався таємно) “ІІ Фестивалем” “Рідної Православної Віри” у Львові – є намаганням надати інформацію-пересторогу майбутнім послідовникам тих, хто почав потужно розвивати Рідну Віру, дуже багато зробив для її поширення – і, як виявилось, приніс отруйне “яблуко”- смертельні закладки в суть самої духовності нашого народу, присвоюючи собі здобутки всіх предків . 
 
Не всі мали змогу зрозуміти на початку шляху істинну мету їх діяльності – та й багато хто ще до сих пір упевнений у світлості хоча б деяких її керівників. 
 
Воістину – сир і мишоловка, створення лідера типу “найкращий баран” для заганяння стада на бойню,– наші сьогоденні реалії. Щодня ми бачимо, як хтось нам під шумок обіцянок із чудовими гаслами “Мір народам, земля крест’янам”, проповідуванням всесвітньої любові чи допомоги ближньому – організовує всесвітні криваві бойні і голодомори, зомбування і деградацію Людини, знищення Світу. 
 
І тому пишу від імені живих і вже ні – тих, хто зазнаючи значних втрат працював на структуру ДЦ "Рідної Православної Віри" (прагнучи відродити духовність українського народу) і попікся, бо як виявилось – його праця використана, щоб зробити ( вже в чомусь так є) з "Рідної Православної Віри" систему кланової ієрархії, влади і збагачення її “керівників”. 
 
У час, коли Україна стала центром змагів за виживання не тільки Роду Українців, а багато в чому і людства – з’являються ті, хто завданням перед собою має заволодіти нашою, найдревнішою (принаймні, як уже визнано – однією з найдревніших) світовою духовною спадщиною – використавши її проти перш за все українського етносу.
 
З’явились на перший погляд позитивні «духовні» угруповування, які декларують, що вони відновлюють спільноту слав’ян (Слов'ян) – Оріїв–Аріїв. Кому вигідно весь час прикручувати це слово до слова “Слов'яни”? Слав’яно–орійський фестиваль, слав’яно–орійська співдружність тощо,– звучить занадто часто у висловах деяких провідників. 
Один із них – В.Тулаєв зі своїм журналом “Атеней”. За (з) ним рухаються і керівники Рідної Православної Віри, де предківського нашого бачення щодня стає все менше і менше – якось нібито незамітно, тихенько – але неухильно і послідовно. Усі, хто це побачив і задає неугодні керівникам РПВ запитання,– викидаються з організації з “анафемою” і створенням відповідного “негативного” образу. 
 
Скільки їх і чому перестали бути серед наших побратимів-рідновірів? Хто в структурі “Рідної Православної Віри” залишився з тих, хто починав її розвиток у золоті часи довіри її керівникам? 
 
Алгоритм дій, які неухильно дотримується керівництво „Духовного Центру Родового Вогнища Рідної Православної Віри” (ця "Рідна Православна Віра" у діяльності РВ РПВ вже перестала бути нам рідна, православна і навіть вірою – залишилась лише релігійною системою тих, хто нас безпідставно запевняє, що несе "безперервну лінію духовності” українського народу) виглядає зараз так: 
 
- Дати якусь дозу правдивої інформації, достатню для притягнення необхідної кількості світлих людей, щоб створити кістяк організації, створити зареєстровані громади;
 
- Паралельно створювати піраміду легального фінансового забезпечення організації;
 
- „Внєдритись” у духовність українського народу вставками, які цю духовність перетворюють на конгломерат ідей, протилежних суті спадщини Предків;
 
- Видати себе за носія цієї спадщини та привласнити „право” говорити від їх імені;
 
- Радикально підмінити весь духовний світ українського народу своїми концепціями;
 
- Зробити „вихід у пустиню” для ротації чи селектування членів організації – покірної маси, нещадно виводячи з її складу всіх, хто здатний критично мислити будь якими способами, а тим, хто має видатні (навіть далеко потенційні здібності – знайти „зоряну половинку”, через яку можна було б ефективно контролювати таких осіб;
 
- Включити „послідовників” у систему фінансового збагачення (благо, що поле є);
 
- Під виглядом проведення лекцій у Росії легалізувати допомогу звідти певних сил;
 
- Видати достатню масу літератури зі спотвореною до максимальної протилежності й прийнятності шовіністичними Російським колами, щоб заполонити духовний простір країн;
 
- Закрити доступ українському народу до справжніх духовних знань;
 
- Перенести цю релігійно-ідеологічну систему в поле Слав’яно-Арійства, забезпечивши вільний доступ шовіністичним концепціям Росії на терени України;
 
- Створення тотального зомбування цією концепцією всього населення України;
 
- Винищення носіїв справжньої духовності,- українського народу. 
 
- Кінець українському етносу. Поле пусте.
 
Втративши не тільки довір’я, але й звичайне людське обличчя – ті, хто прагнуть замінити духовність українського народу скалічено-обрізаною „Вірою-Відою” від імені наших Предків, та й ще створити розбрат у нашому народі – зараз є провідниками темряви й обману, заплямувавши себе повік. І нагле виставлення себе, як того, хто віщає „від імені Волхвів” і всіх предків-носіїв духовності нашого народу,- є облуда і святотатство, а перебування і чинення якихось дій (обрядів від імені нашого народу) на наших святих місцях,- свідомим страшним ЗЛОчином, наругою перед лицем Творця над нашими великими Пращурами.
 
 

.Задаю питання п.Богумиру і тим, хто читає ці лекції.

 
 
На них ми врешті повинні отримати відповіді щоб знати, по якому шляху і куди штовхають нас керівники цієї організації:
 
1. В. Куровський і Б.Миколаїв стверджують, що вони є нащадками безперервної традиції (лінії) Волхвів – від Творця до сьогоднішніх днів. Тобто,- намісники Бога на землі. А звідси – український народ був придатком до цього (а не носієм знань, даних йому Творцем для передачі у своєму Роді). Це – система єгипетських жерців, які володіли таємними знаннями та управляли людьми і фараоном. Наш нарід,- має (зараз під руйнуванням духовності чужинцями все менше) у кожному частинку Світла Божеського. Усі разом ми,- і є його прояв, а не якісь маги чи пророки. Чи може п.Богумир відповісти своїм Родом, з повною відповідальністю за наслідки перед лицем Творця,- чи це істина, що такі роди існують, передали знання йому і п.Куровському, а самі п.Куровський і п. Богумир- не спотворили його? 
 
2. В.Куровський неодноразово казав при багатьох свідках, що Рідна Віра українському народу не потрібна. Тоді хто ж тисячоліттями ніс наш звичай, обряди, хто до цього часу організовує Купала, Різдво, весілля, зустріч Весни і обжинки та інші духовні дії? Для чого він познущався над духовною спадщиною наших Предків?
 
3. п.Куровський на V Віче Православних Вогнищан, після його закінчення вчинив злочин шахрайства ,- підтасовку святої волі Віче. Пункти 10-12 самовільно! включені п.Куровським у рішення Віча. Їх не було в Резолюції, прийнятій Вічем ввечері 27-го жовтня!, які зачитувались перед всіма учасниками. Після офіційного закриття Віча, коли „опоненти” заспокоєні „словом честі” п. Куровського (який називає себе найдуховнішою людини України – Верховним Волхвом її), поїхали додому – він зібрав „приближених”(щоб було на кого списати якщо щось) і до священного рішення Віче додав тільки йому вигідні пункти, які є складовою частиною його стратегії для «підминання», спотворення і в кінцевому результаті знищення світогляду українського народу («Рідної Віри»), а як наслідок – і його самого:
 
п.10. Визнати духовну сходовершу невід’ємним елементом єднання православних рідновірів. Розуміти духовну сходовершу як принцип передачі знань від духовного учителя до учня. (створююччи „піраміду” своєї ієрархії, що протирічить звичаєвості нашого народу);
п.11. Визнати духовного учителя, у Колі Відаючих, першим серед рівних(ставить себе на вершині цієї піраміди);
п.12. Підтвердити визнання Покону Рода Всевишнього основою, але не єдиним виразом Віри Предків (знищує на корню всю духовність нашого народу, від імені якого!!! він виступає (несучи буцімто неперервну лінію Волхвів. Це є шлях до загибелі нашого народу). 
 
4. Чи дійсно,- В.Куровський позбавлений п. Г.Лозко та п.Добжанським посвяти, як духовної особи? Чи дійсно,- В.Куровський позбавлений п. С.Пашником, який надавав йому посвяту – цих посвят Рідновіра і духовного чину? І також Богумира Миколаєва, Ладу Куровську, Твердислава Філатова – духовного чину осіб, котрі зганьбили ім’я духовного провідника?
Які причини цього, якщо це так?
 
5. Чому не було виконано, як і обіцяне п.Богумиром з п.Куровським V Віче Православних Вогнищан широке обговорення (зокрема в інтернеті) Статуту цієї організації та інших документів, прийняття які ініціювала частина представників громад? 
 
6. Чому для протягення вигідних «керівництву» РПВ рішень V Віча Православних Вогнищан у той вирішальний для долі РВ РПВ п.Куровський і п.Богумир заборнили голосування усіх громад, а лише зареєстрованих, хоча в Статуті РВ РПВ від 30.03.2005 року нічого не сказано про те, що на Віче можуть бути” тільки зареєстровані громади”. На основі якого установчого документу було впроваджено це обмеження голосування?
 
7. Чому п.Богумир у своїй пропозиції на Віче пропонує зараховувати до «рідновірів» будь-кого за критерієм:
 
- визнання Статуту Родового Вогнища, прийняття символіки Рідної Православної Віри, вказівка приналежності до РПВ у назві Громади; (це може зробити будь-хто, не тільки українці, а й україножери);
- прийняття Шляху Віри-Віди Православної і Покону Рода Всевишнього як сконцентрованого але не єдиного виразу Віровчення; (як християни – прехрестився - відхрестився від носіїв духовності і,- нашого народу – і ти вже представник українського етносу і його духовності);
- прийняття ім’янаречення за обрядом Рідної Православної Віри; (Роздається всім, недостойним людям теж); 
- посвячення Відаючих (волхвів, жерців, відунів і обрядодіїв) за обрядом Рідної Православної Віри (так само критерії суб'єктивні);
- визнання духовної сходоверші Відаючих прийнятої в Родовому Вогнищі; (щоб тримати владу п.Куровського);
- повноцінна участь в життєдіяльності Родового Вогнища (які є критерії – чи визначаються тільки одноосібно?).
 
8. Пропозиції Доброслава, хто може бути з іноземців рідновіром – через що він потрапив в немилість керівництву РВ РПВ (що тут протирічить духовності українців-русинів) :
 
Визначитись з місцем українського народу серед слов'ян, визнати те, що українці – ті, хто проживає на землі своїх предків – володіє первинним благородством ( по Геродоту);
Визначитись із вкладом кожного народу в духовну спадщину слов'ян;
Признати українську мову як прямий нащадок руської мови., а московську мову,- як похідне від неї. Визначитись з різницями в термінах: русич-русин – і руський, Росія – і російський;
Осудити Московію за наругу над мовою слов’ян - русичів на протязі останніх мінімум 300 років (Валуєвський указ тощо); 
Визначитись з колом і пріоритетами слов'янських братніх народів; 
- Признання відмінностей від слов'ян тюрко-угрів, хазарів та інших. Визначення рельне співвідношення слов'янського народу до інших у Росії. Визнання Росії як Московією,- назва цього державного утвору дана нашими шановними предками.; 
- Визначити, що Російська Федерація, як офіційний правонаступник СССР – відповідальна за всі злочини проти слов'янських народів (України, Чехії, Польщі та ін.) бувшим СССР. Подати позов до неї за ці злочини. 
- Пріоритет слов'янської єдності над шовінізмом, передусім московським.
- Проведення не менше %? обряду на українській мові (древньоукраїнській, сербохорватські ???) мові.
- Признання України (та інших народів – не Московії),- як центру духовного й організаційного слов'ян принаймні за останні 1500 років, українського народу як єдиного спадкоємця назви РУСЬ, центр якої був географічно в Києві, столиці України, мова руська була мовою наших предків і є мовою найближчою нам, тим – хто цю мову ніс у поколіннях. 
 
9. Яка причина розколу в „Рідній Православній Вірі”? 
Які підстави мав п.С,Пашник назвавши вищеназваних осіб „Віровідступниками”, які зрадили Віру Предків? 
 
10. Яке місце у цьому розколі відігравало загравання з крішноїзмом та московитами?
 
11. Чому був «знятий» духовний чин «Волхва» (згідно з ієрархією у РРВ РПВ) з одного наших побратимів після того, як він висловив сумнів у ПраВедності п.В.Кувського? Він втратив дуже багато, працюючи на організацію, ще й купив будинок для РВ РПВ на ім'я п.В.Куровського… Казка про якихось припадочних жінок не витримує ніякої перевірки. Чому, коли суд призначив повернути п.Велеславу будинок, п.Куровський виторгував собі 2500 гривень за витрати? Які це були витрати? 
 
12. Чому пані Елла Вільгельмівна Якимів (яку називають «Відаюча Мати Роду» Лада згідно ієрархії РВ РПВ) є Відаючою матірю Роду? Якого це Роду? Нашого Роду Українців? Зроду не було в українця, який є прикладом найвищої спорідненості з духом народу, такого призвіща й імені. Чи всі українці у Роді цієї пані і п.Куровського, хоча б за 3-4 покоління? 
 
13. Хто такий волхв Любомудр (п.Вільгельм, батько «Відаючої Матері Роду»? За які його заслуги перед Родом українців Русинів він возводиться до рангу «святих»? 
Тобто,- чи можуть ці особи бути духовними очільниками Роду Українців?
 
14. Чому п.Куровський є „Верховним Волхвом Руси-України”? Адже є і „Верховна Волхвиня” тої самої держави Г.Лозко тощо. Чому не організації, якої він є керівник? 
 
15. З якою метою «Відаюча Мати Роду» Лада (пані Елла Вільгельмівна Якимів) намагалась зруйнувати декілька сімей сповідників Рідної Православної Віри, які свято вірили „її мудрості і авторитету” і реально проводила дії недостойні навіть шудрі в цьому напрямку ? 
Наприклад,- розлучити мого побратима із дружиною (у них є дитина), яку планувалось видати заміж за п.Доброслава Гірака, побратима мого – поєднати з пані з іншої громади РПВ, а чоловіка її (теж розірвати і цей шлюб),- ще з іншою пані. Чи не є це верх цинізму і намагання створити ситуацію, коли „підсовують ”потріібних для справи” дружин, як здавна ведеться в одного народу для контролю над людьми? Чи не продовженням цього є стратегія і акції „зоряні половинки” в „РВ РПВ”?
 
16. Усіх тих, хто працював щиро задля відновлення духовності нашого народу, багато чим пожертвував для розвитку організації – при намаганні виправити негаразди в ній – були відсунуті теж під гаслом “розстанемося друзями”. Плодами їх праці – користаються для особистої наживи (особливо для майбутніх кроків) керівники цієї організації. Духовність українського народу, як виявилось – це тільки засіб для створення своєї піраміди “учнівства” (працівників на систему панства Куровських). п.Куровський усім, хто не згодний з ним – „показує на двері” і пропонує створити свою конфесію (організацію), натякаючи на свій приклад. Що ж, „учні” повинні бути дійсно подібні на „вчителя”. 
 
17. Хто створив організацію „Рідна Православна Віра” і де ці люди? Якщо вони не в організації – то чому? Як мені відомо, створили і зареєстрували її зовсім ініші люди, а п.В.Куровський вчинив відповідно його духовності, привласнивши собі організацію, печатку і статутні документи. Це так чи ні?
Якщо не створив її В.Куровський,- то чи є ознакою духовної людини присвоювати собі працю інших, видаючи її за свою?
 
18. Яке відношення мають лекції представників організації – подвійної піраміди під назвою „Рідна Православна Віра” і „Родосвєт” до Білих Хорватів?
 
19. Чому лекції якихось осіб для десятка випадкових слухачів у РВ РПВ називаються „Фестивалем” а, наприклад, не „всенародним святом” „пришестям мудреців” чи якось гучніше? (У енциклопедїі визначення: "ФЕСТИВАЛЬ – (франц. festival – від лат. festivus – святковий), масове свято, показ (огляд) досягнень музичного, театрального, естрадного, циркового або кіномистецтва. Фестивалі бувають національні й міжнародні.") Чи це не є характерною ознакою керівників цієї організації – манія величі? Чи може бути довіра у світоглядних моментах при такому перебільшенні та підміні понять навіть у таких речах? 
 
20. Чи дотримується „Карбів” п.Куровський та п.Куровська, п.Миколаїв, п.Філатов, більш святошанобливо ніж інші, як і повинен „перший серед рівних”, подаючи приклад іншим?
 
21. Чому засівається Україна російськомовними книжками (гроші вже ж є на видачу книг)? 
Чи це не свідома підготовка 5-колони росіян в Україні. Бо чітко ясно – що ті, хто має намір робити громаду, як і ті, хто членами громади стане - будуть відповідно змінювати свій світогляд і читати обряди на мові , яка впроваджується у рідновірське духовне поле України РВ РПВ.
 
 
Фото з сайту організації РВ РПВ
Родовіда. Родолюбіє
Рідна Віра Українців
Держава Роду Нашого
Сучасний світ. Людство
Релігії у світі
Ми - Українці !
ljud372.jpg
Свята наша земля
pryr11.jpg
Нове на сайті

Час: деякі властивості. Дослідження

Що таке час? Це питання до сьогодні не є однозначним, і мабть до кращого, що на сучасному етпаі розвтику (чи, точніше, деградації) людства "час"  як фізична реальність не підвладна "науковцям".
Але наші прекди казали про Час. Згадаймо текст Велесової никги:

“Революціонер” – вечір пам’яті Олександра Капіноса у м.Львові 10.03.2015 р.

У м.Львові 10 березня, у вівторок, відбудеться вечір пам’яті Борця за Волю України, Героя Небесної Сотні Сашка Капіноса. Цього дня йому мав би виповнитися 31 рік. Запрошуємо студентську молодь та всіх бажаючих прийти та вшанувати світлу пам'ять Звитяжця. 

Громада "Вінець Бога" відсвяткувала свято Купала в Буші. (21.06.2014)

21 червня 2014 року представники нашої громади Рідної Віри «Вінець Бога» відвідали с.Буша Ямпільського району Вінницької області, яке відоме своїми історичними подіями героїчної оборони Козацьких часів, Гайдамацьким Яром, а також скельним Храмом дохристиянської доби із рельєфом релігійного змісту. Майже 6 000 років існує життя на цій мальовничий території, що розташована в долині злиття 3-х річок: Мурафи, Бушанки і Сухої Бушанки. Про це свідчать археологічні знахідки, датовані ще IV –III тисячоліттям до н.е.

21.06.2014 Громада "Червона Русь" (м.Львів) відсяткувала Свято Купала

21 червня 2014 року в Сколе, не березі річки Опір в національному парку "Сколівські Бескиди" Львівська громада Рідної Віри Українців-Русинів "Червона Русь" разом з  друзями - рідновірами із Стрия, Сколе, Івано-Франківська провели Свято Купала - одне з найвеличніших, основних чотирьох сонячних свят нашого народу, що святкується на літнє сонцестояння.


Знакова, історична подія світового значення: Перун повернувся і піднятий з Дніпра! Україна-Русь, пробудись!

   Дорогі  Браття і Сестри!
   У стольному граді Києві,  столиці України (столиці Русі) сталася знакова історична подія, важлива як для України і українського народу, так і для слов'янських народів та духовного поступу Людства.
   До берега ріки  Дніпра-Борисфена, у Видубичах, приплив скульптурний образ Перуна - захисника Русі, України (нащадка Русі), який був одним з головних Богів у пантеоні Русичів.
   ВІн поставлений у 2009 році  Старокиївській горі у Києві, був вночі таємно спиляний у 2012 році злочинцями.
   08 травня  2013 року  цей скульптурний образ піднятий з Дніпра. 

Декларація всенародного руху за відновлення конституційності і законності в України на Майдані Незалежності у м.Києві

Ради чого Українці боролись на Майдані?
Що в сьогоднішній ситуації МИ, УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД маємо вимагати від влади? 
Що нам у державі належить, чи ми в боргу перед кимось, чи інші держави винні нам? 
Хто керує Україною?
Українці є
в неволі, як за часів Т.Г.Шевченка - у своїй державі, вибореній ціною великої звитяги і страждань...

Чи є в Україні національний лідер?
Чи є організація, яка захищає, впрваджує в державну стратегію України  інтереси українців?
Чи є в Україні українська національна  ідея? Куди ми йдемо?
Чи є засадничою, керівною для українців  духовна система українського Роду - світогляд, розуміння Бога: саме наші, Предківські, споконвічні? 
Чи є в нашого народу духовна еліта, яка покаже керманичам, хай і майбутнім та всьому нашому етносу Шлях до визволення, до Щастя у своїй Державі?
 Хто дасть нам справжні, істинні знання - зараз для того, щб врятувати наш нарід?
Яка функція духовної (зокрема і релігійної) еліти в Україні?  

Це звернення, яке не побачили українці, було написане в часи Майдану  - але воно дає нам ключ до розуміння сьогоднішньої ситуації.

Світлана Сторожівська. Поезії]

Збірка поезії Світлани Сторожівської « Як сонце світу…», зачаровує чарівними картинами світу наших предків, автор віршів через призму себе тримаючись за  руку із сонцем занурює читачів у рідний світ уяви та явного.

 

Українське Різдво. Коляда. Свят-вечір.

Графічним символом українського календаря може бути восьмипроменева зірка. Календар цей напрочуд стрункий, симетричний: 4 пори року, 4 найбільші сонячні свята, що відповідають кожній із чотирьох сонячних фаз (сонцестояння і рівнодення).

СВЯТВЕЧІРНІ вірування лемків . Ворожіння

Напередодні Різдва найчастіше згадуються різні традиції, пов’язані з християнською символікою цього свята. Однак, думаю, варто не забувати й про його язичницькі витоки, адже воно, поки стало християнським святом народження Христа, було поганським святом народження Сонця, а разом з ним і Світу.

Статті, дотичні до теми
Найбільш переглянуті статті
Категорії статей
Канали новин
Свята Українців. Купала

Громада "Вінець Бога" відсвяткувала свято Купала в Буші. (21.06.2014)

21 червня 2014 року представники нашої громади Рідної Віри «Вінець Бога» відвідали с.Буша Ямпільського району Вінницької області, яке відоме своїми історичними подіями героїчної оборони Козацьких часів, Гайдамацьким Яром, а також скельним Храмом дохристиянської доби із рельєфом релігійного змісту. Майже 6 000 років існує життя на цій мальовничий території, що розташована в долині злиття 3-х річок: Мурафи, Бушанки і Сухої Бушанки. Про це свідчать археологічні знахідки, датовані ще IV –III тисячоліттям до н.е.

21.06.2014 Громада "Червона Русь" (м.Львів) відсяткувала Свято Купала

21 червня 2014 року в Сколе, не березі річки Опір в національному парку "Сколівські Бескиди" Львівська громада Рідної Віри Українців-Русинів "Червона Русь" разом з  друзями - рідновірами із Стрия, Сколе, Івано-Франківська провели Свято Купала - одне з найвеличніших, основних чотирьох сонячних свят нашого народу, що святкується на літнє сонцестояння.


Громада «Вінець Бога» провела Купальське свято (2013 р.)

Громада Рідної Православної Віри «Вінець Бога» м. Вінниці провела 22 червня 2013 року в районі «Сабарів», на узбережжі священної для українців ріки Бог українське звичаєве свято Купала. Свято відбулося під гаслом «За Рідну Українську Віру».

Купальська Ватра на Дрогобиччині (2013р)

22-23 Кресеня (Червня) на Дрогобиччині відбудеться одне з сакральних і найдавніших українських свят - Свято Купала, Бога Літнього Сонцестояння, Бога молодості, краси, молодечої вибуялої волі, духовної нескоримості. Бога земних плодів, а також шлюбу!

 

Готуймося до Купальського свята! Купальські пісні

Настають найкоротші літні ночі — свято Купайла, і звідусіль — лісів, гаїв, берегів річок — линуть купальські співи. Через християнський вплив їх подекуди стали називати «петрівочними піснями». Купальські пісні — це переважно мрії дівчат про заміжжя, прощання з вільним життям, бо восени настає пора весіль. Зміст цих пісень язичницький, купальський.