18 | 01 | 2022

Рідна Віра Українців

Небесні світила в народних віруваннях закарпатців

Коляда у 1940 році

У декількох номерах журналу “Народна школа” за 1940/41 р.р. було опубліковано статтю Федора Потушняка «Солнце, луна, звізди і небеса в народном вірованіи».

 

Чи маємо ми нині українську національну ФІЛОСОФІЮ ВІРИ...

Пошуки терміну: наука чи ідеологія?

Науково аргументоване розвіювання штучних міфів про язичництво і нашу Рідну віру

Світлана Творун. Етнограф. Вінниця

У статті кандидата історичних наук Творун С.О. розглядається проблема висвітлення дохристиянських вірувань українського народу в сучасній навчальній та науково-популярній літературі; аналізуються підходи до з’ясування поняття верховного Бога, його назв і місця в пантеоні давньоукраїнських божеств; ставляться під сумнів переваги монотеїзму над політеїзмом; пропонується уточнити наукову термінологію щодо назви давньої релігії українців.

«НАЙВИЩА СВЯТІСТЬ» (Студія про Свантевита)

Володимир Шаян. Найвища святість. Студії про Свєнтовита

Пропоную вашій увазі працю професора Володимира Шаяна "Найвища Святість". Цю працю присвячено слов’янському Богу Свентовитові (або Святовиту), одному із Сварожичів.

 

10 хибних міфів про язичництво

Писати про язичництво - справа непроста і тому подвійно захоплююча.
По-перше, про дуже неоднорідне явище, в якому виділяється безліч несхожих один на одного напрямків, належить писати узагальнюючу статтю, і бажано, щоб вона давала уявлення про предмет в цілому, не входячи в протиріччя з його окремими численними окремими випадками.

 

Українські рідновіри - органічна частина української нації

Картина В.Крижанівського

 Війна, що ведеться проти українського народу в його державі Україні, за яку боролись сотні поколінь нашиих Предків  -  все більше починає проявлятись - і очевидно, вступає в свою завершальну фазу.

Ми всі сьогодні є свідками і із-за своєї бездіяльності у великій мірі є співучасниками  етноциду, лінгвоциду українців, розкрадання духовної, історичної, матеріальної  спадщини нашого Роду.
І того, без чого неможливе саме життя народу - святої нашої землі, Вітчизни.

Ми спостерігаємо, як  в середовище сповідників звичаєвого, автохтонного українського світогляду (релігії) - що є  ще лише є в процесі становлення - вмонтовуються різні чужинські, а часом шкідливі, провокативні і  навіть злочиині світоглядові конструкції, декларації, спонукання, особи чи організації. 

Неоязичництво в сучасних релігійних шуканнях українців

Виникнення та поширення різноманітних неоязичницьких релігійних рухів, діяльність яких спрямована на відродження або реконструкцію автохтонних, дохристиянських релігійних вірувань, можна назвати однією з загальносвітових тенденцій сучасності.

Щодо сучасного українського національного світогляду (В.Колядинський)

Українці. Український народ. Молодь

Від рівня свідомості залежить і саме життя і рівень розвитку нації.. тобто саме здійснення національної ідеї- безсмертя нації. Рівень свідомості визначається глибиною світогляду.

Пануючі духовно-світоглядні системи, засновані на християнстві неспроможні ефективно протистояти споживацькій психології-основі денаціоналізації, космополітизму-глобалізму- нав»язуваній міжнародними монополіямии та банками ідеології.

 

ПРОБУДЖЕНА ЕНЕЯ. Європейський етнорелігійний ренесанс. Лозко Галина

Г.Лозко

Книга відомого етнолога-релігієзнавця Галини Лозко розповідає про нове відродження рідних язичницьких релігій у багатьох країнах Європи. Авторка показує широкий спектр замовчуваних явищ, які досі залишаються “незручними” для офіційних інститутів, засобів масової інформації та державних структур.

ВСЯ В ХРЕСТАХ, ЯК ОВЕЧКА В РЕП'ЯХАХ"

Чи влаштовує сучасного українця інформація від баби Палажки?

Етнорелігія як наукове поняття: дефініції «знання» і «віри», «природного» і «надприродного»

Галина (Зореслава) Лозко. Встановлення Кумира Перуна у м.Києві

Релігія — феномен духовного життя людства, його світоглядна основа, яка упорядковує щоденне життя і поведінку людини, а також дає змогу спілкування з «надприродним» (вищим Розумом, Абсолютом, Богом) через обряди.

„Заки сонце зійде – роса очі виїсть”

За твердженнями науковців та відаючих людей Україна – це живий організм, який розвивається в пульсуючому режимі. Так як день плавно переходить в ніч, а після ночі неодмінно наступає ранок, день, вечір, так, як змінюються пори року, так само змінюються і етапи розвитку людської спільноти. Кажуть, що темна доба вже минає, і ми в очікуванні світлого майбутнього.

Арійський політеїзм і семітський монотеїзм як протилежні світоглядні системи

Галина ЛозкоПриродні релігії сповідують ті представники народів, які творять культуру. Штучні (неприродні) релігії сповідують ті представники народів, які творять антикультуру. Боротьба між цими двома протилежними світоглядами триває два з половиною тисячоліття.

Релігія і Віра. ( Дан Берест)

   Перун. КиївРелігія й Віра – поняття близькі за значенням, але не тотожні, і різняться між собою з найдавніших часів. Недарма існують такі вирази як «віросповідання» та «релігійні уподобання» чи «релігійні переконання». Тобто релігію можна вибрати за тими чи іншими ознаками і прилучитися до неї за власним бажанням чи бути прилученим до неї переконливими доказами, а Віру не обирають: вона присутня, або відсутня в людській душі. Віра, як етнічна ознака того чи іншого народу, надається людині у спадок від народження. Це підсвідома категорія, яку можна висловити як «голос крові». Інакше кажучи, Віра – це етнічна пам’ять поколінь.

Монотеїзм і політеїзм (часопис "Сварог")

Сонце. ФантастикаВашій увазі пропонується стаття з часопису "Сварог", де  дана порівняльна характеристика Монотеїзму — ОДНОБОЖЖЯ та Політеїзму — БАГАТОБОЖЖЯ (ПРИРОДОБОЖЖЯ).

Шлях Рідної Віри. Шегор Расате (д-р Иван Митев, Болгарія)

ШЕГОР РАСАТЕ (Иван Митев) , жрець Болгарської Рідної Віри. Товариство "Дуло" (Болгарія). 
Жрець Полтавської громади Рідної Віри “Православ’я”.
Трагічно загинув при невідомих обставинах.
Текст документу, що написаний більше 3-х років тому:

Етнічна релігія як наукове поняття

Історія людства є, насамперед, історією етносів. Сьогодні вже значна частина цього людства починає розуміти, що іґнорування етнічними проблемами може стати причиною непоправних втрат і катастроф.

Сучасна глобалізація суспільно-економічного життя часто супроводжується об’єднанням етносів із дуже відмінними культурами й ментальністю. Таке об’єднання швидко призводить і до етнічного злиття. В поліетнічних суспільствах створюються й відповідні теорії етносу.

 

Основи віровчення Рідної Віри.

Основи віровчення Рідної Віри.

Грунтуючись на текстах культової пам’ятки українського язичництва Велесової Книги, Громада Українських Язичників «Православ’я» уклала Символ Віри та Застороги нащадкам сучасною українською мовою.

Символ Віри — основні засади віровчення Рідної язичницької релігії, в яких сформульоване українське Богорозуміння. Він читається віруючими як і щоденні молитви, як свідчення їхньої належності до Рідної Віри, а також є обов’язковим при обряді посвячення в Рідну Віру.

Символ Віри складається з чотирьох правил (канонів) віровизнання та кінцевого гасла. Наводимо його текст повністю:

Українська рідна віра.Поняття та термінологія.

Кумири. СвітовитРідною Вірою українців є їхня етнічна релігія, яку в науці прийнято називати язичництвом.

 

Слов`янська етнічна релігія і Велесова книга.

Галина Лозко
доктор філософських наук, релігієзнавець, Київ

СЛОВ`ЯНСЬКА ЕТНІЧНА РЕЛІГІЯ І ВЕЛЕСОВА КНИГА


Велесова Книга знайдена у Великому Бурлуці. Наш філософ Григорій Сковорода, перебуваючи в цьому містечку на Харківщині в 1791 році, написав свою лебедину пісню "Потоп Зміїн", у якій виклав чи не першу в Україні, вражаючу своїм сарказмом критику Біблії, яка "воцарила раба замість господина". У цій праці Сковорода відкрив своє чисто І хто знає, чи не познайомився він з якимось стародавнім Волховником у бібліотеці когось із предків князів Задонських, коли писав: "Чи не Сонце зрить свій образ во зерцалі вод облачных…, чи не туди волхвів веде? Залишись, Сонце і Місяцю! Прощай, огненная бездно… Ми сотворимо світ кращий!.. Да світить він во віки віків!" [1].

Велесовій Книзі не поталанило з дослідниками. Так сталося, що першими її експертами стали радянські вчені, які під ідеологічним пресом не мали права вільно висловити своє ставлення до пам`ятки. Так, доктор філології Л.Жуковская писала: "Объяснено быть не может и поэтому свидетельствует против достоверности". Не менш цинічно висловився ще один доктор філології О.Творогов: "Создатели Влесовой Книги - носители и пропагандисты враждебной идеологической концепции" (курсив мій - Г.Л.). Чи можна красномовніше охарактеризувати методологічні підходи офіційної науки до вивчення Велесової Книги?

Давні Боги українських Предків

Лада - Богиня життя, мати Богів

Знання наших предків про основні закономірності світотворення і світобудови виражались у релігійній формі – уособленні космічних сил в образах Богів. Це було живою формою спілкування з різними силами, сприяла використанню їх у регламентації свого побуту, у прискоренні етногенезу і зміцненні своїх позицій у житті.

Сварог. Бог-Творець Всесвіту, Неба і Зірок

Бог Сварог. Рідна Віра Українців

Сварог (Лад, Сварод, Зварог) – Бог-Творець Всесвіту, Неба і Зірок, основа мудрості і святості. Вогонь і Світло Рода, заступник шлюбу і ковальської справи, людських ремесел і умінь всяких.

За повір’ям, саме у перший день листопада Сварог починає кувати Небесний Плуг, який він скине на Землю взимку на Різдво Коляди, у Зимовий Сонцеворот. За дарування нащадкам богів (людям) плуга – тобто вміння обробляти землю – та ковальської майстерності люди найбільше йому дякують. Його син – Вогонь-Сварожич – прийшов до людей, щоб дати їм світло і тепло, захищати і допомагати.

Хорс (з сайту ОРУ)

Хорс – Бог відомий в Київській Русі з літописної оповіді про пантеон князя Володимира, спорудженого в 980 році. Згадується він і в «Слові о полку Ігоревім».

 

Родовіда. Родолюбіє
Рідна Віра Українців
Держава Роду Нашого
Сучасний світ. Людство
Релігії у світі
Ми - Українці !
ljud371.jpg
Свята наша земля
pryr162.jpg
Нове на сайті

Час: деякі властивості. Дослідження

Що таке час? Це питання до сьогодні не є однозначним, і мабть до кращого, що на сучасному етпаі розвтику (чи, точніше, деградації) людства "час"  як фізична реальність не підвладна "науковцям".
Але наші прекди казали про Час. Згадаймо текст Велесової никги:

“Революціонер” – вечір пам’яті Олександра Капіноса у м.Львові 10.03.2015 р.

У м.Львові 10 березня, у вівторок, відбудеться вечір пам’яті Борця за Волю України, Героя Небесної Сотні Сашка Капіноса. Цього дня йому мав би виповнитися 31 рік. Запрошуємо студентську молодь та всіх бажаючих прийти та вшанувати світлу пам'ять Звитяжця. 

Громада "Вінець Бога" відсвяткувала свято Купала в Буші. (21.06.2014)

21 червня 2014 року представники нашої громади Рідної Віри «Вінець Бога» відвідали с.Буша Ямпільського району Вінницької області, яке відоме своїми історичними подіями героїчної оборони Козацьких часів, Гайдамацьким Яром, а також скельним Храмом дохристиянської доби із рельєфом релігійного змісту. Майже 6 000 років існує життя на цій мальовничий території, що розташована в долині злиття 3-х річок: Мурафи, Бушанки і Сухої Бушанки. Про це свідчать археологічні знахідки, датовані ще IV –III тисячоліттям до н.е.

21.06.2014 Громада "Червона Русь" (м.Львів) відсяткувала Свято Купала

21 червня 2014 року в Сколе, не березі річки Опір в національному парку "Сколівські Бескиди" Львівська громада Рідної Віри Українців-Русинів "Червона Русь" разом з  друзями - рідновірами із Стрия, Сколе, Івано-Франківська провели Свято Купала - одне з найвеличніших, основних чотирьох сонячних свят нашого народу, що святкується на літнє сонцестояння.


Знакова, історична подія світового значення: Перун повернувся і піднятий з Дніпра! Україна-Русь, пробудись!

   Дорогі  Браття і Сестри!
   У стольному граді Києві,  столиці України (столиці Русі) сталася знакова історична подія, важлива як для України і українського народу, так і для слов'янських народів та духовного поступу Людства.
   До берега ріки  Дніпра-Борисфена, у Видубичах, приплив скульптурний образ Перуна - захисника Русі, України (нащадка Русі), який був одним з головних Богів у пантеоні Русичів.
   ВІн поставлений у 2009 році  Старокиївській горі у Києві, був вночі таємно спиляний у 2012 році злочинцями.
   08 травня  2013 року  цей скульптурний образ піднятий з Дніпра. 

Декларація всенародного руху за відновлення конституційності і законності в України на Майдані Незалежності у м.Києві

Ради чого Українці боролись на Майдані?
Що в сьогоднішній ситуації МИ, УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД маємо вимагати від влади? 
Що нам у державі належить, чи ми в боргу перед кимось, чи інші держави винні нам? 
Хто керує Україною?
Українці є
в неволі, як за часів Т.Г.Шевченка - у своїй державі, вибореній ціною великої звитяги і страждань...

Чи є в Україні національний лідер?
Чи є організація, яка захищає, впрваджує в державну стратегію України  інтереси українців?
Чи є в Україні українська національна  ідея? Куди ми йдемо?
Чи є засадничою, керівною для українців  духовна система українського Роду - світогляд, розуміння Бога: саме наші, Предківські, споконвічні? 
Чи є в нашого народу духовна еліта, яка покаже керманичам, хай і майбутнім та всьому нашому етносу Шлях до визволення, до Щастя у своїй Державі?
 Хто дасть нам справжні, істинні знання - зараз для того, щб врятувати наш нарід?
Яка функція духовної (зокрема і релігійної) еліти в Україні?  

Це звернення, яке не побачили українці, було написане в часи Майдану  - але воно дає нам ключ до розуміння сьогоднішньої ситуації.

Світлана Сторожівська. Поезії]

Збірка поезії Світлани Сторожівської « Як сонце світу…», зачаровує чарівними картинами світу наших предків, автор віршів через призму себе тримаючись за  руку із сонцем занурює читачів у рідний світ уяви та явного.

 

Українське Різдво. Коляда. Свят-вечір.

Графічним символом українського календаря може бути восьмипроменева зірка. Календар цей напрочуд стрункий, симетричний: 4 пори року, 4 найбільші сонячні свята, що відповідають кожній із чотирьох сонячних фаз (сонцестояння і рівнодення).

СВЯТВЕЧІРНІ вірування лемків . Ворожіння

Напередодні Різдва найчастіше згадуються різні традиції, пов’язані з християнською символікою цього свята. Однак, думаю, варто не забувати й про його язичницькі витоки, адже воно, поки стало християнським святом народження Христа, було поганським святом народження Сонця, а разом з ним і Світу.

Статті, дотичні до теми
Найбільш переглянуті статті
Категорії статей
Канали новин
feed-image Посилання на RSS
Свята Українців. Купала

Громада "Вінець Бога" відсвяткувала свято Купала в Буші. (21.06.2014)

21 червня 2014 року представники нашої громади Рідної Віри «Вінець Бога» відвідали с.Буша Ямпільського району Вінницької області, яке відоме своїми історичними подіями героїчної оборони Козацьких часів, Гайдамацьким Яром, а також скельним Храмом дохристиянської доби із рельєфом релігійного змісту. Майже 6 000 років існує життя на цій мальовничий території, що розташована в долині злиття 3-х річок: Мурафи, Бушанки і Сухої Бушанки. Про це свідчать археологічні знахідки, датовані ще IV –III тисячоліттям до н.е.

21.06.2014 Громада "Червона Русь" (м.Львів) відсяткувала Свято Купала

21 червня 2014 року в Сколе, не березі річки Опір в національному парку "Сколівські Бескиди" Львівська громада Рідної Віри Українців-Русинів "Червона Русь" разом з  друзями - рідновірами із Стрия, Сколе, Івано-Франківська провели Свято Купала - одне з найвеличніших, основних чотирьох сонячних свят нашого народу, що святкується на літнє сонцестояння.


Громада «Вінець Бога» провела Купальське свято (2013 р.)

Громада Рідної Православної Віри «Вінець Бога» м. Вінниці провела 22 червня 2013 року в районі «Сабарів», на узбережжі священної для українців ріки Бог українське звичаєве свято Купала. Свято відбулося під гаслом «За Рідну Українську Віру».

Купальська Ватра на Дрогобиччині (2013р)

22-23 Кресеня (Червня) на Дрогобиччині відбудеться одне з сакральних і найдавніших українських свят - Свято Купала, Бога Літнього Сонцестояння, Бога молодості, краси, молодечої вибуялої волі, духовної нескоримості. Бога земних плодів, а також шлюбу!

 

Готуймося до Купальського свята! Купальські пісні

Настають найкоротші літні ночі — свято Купайла, і звідусіль — лісів, гаїв, берегів річок — линуть купальські співи. Через християнський вплив їх подекуди стали називати «петрівочними піснями». Купальські пісні — це переважно мрії дівчат про заміжжя, прощання з вільним життям, бо восени настає пора весіль. Зміст цих пісень язичницький, купальський.