18 | 01 | 2022

Заява до прокуратури проти іудеїв (юдохристиянства)

Сайт

Вивчаючи релігійні системи і догмати  різних народів, випадково натрапив на сайті "За відповідальну владу!" (сайт з Російської Феедерації)  на "Заява до прокуратури проти іудеїв".

Судячи по аргументованості шановного автора  та того, що і для України ця інформація може бути цікавою (для кращого вивчення християнськиих догматів, що подаються у Бібілії) надається цей текст.
 
Автор поданої в тексті  "заяви...": Леонов Андрей Владимирович. 
Сайт автора став через декілька днів публікації на www.ridnavira.org недоступний, інша адреса сайту автора: http://f2f.110mb.com/.

Книги автора містяться на лібрусек або на box.com, "саміздат" , торрент.
А.В. Леонов заснував "Новочеркаське товариство св.Фотія" у зв'язку з віровідступництвом голови РПЦ Кирила. (Книгу: "Напівуніатська церква і сповідуєма нею єресь", мовою оригіналу "Полууниатская церковь и исповедуемая ею ересь" завантажити можна з сайту автора htm , doc+zip , pdf )  
 Заванажити весь сайт автора (архів 95,4 Mb )
Завантажити інші документи,надані автором (на його сайті, коли він ще був доступний) :  rcj-pdf.zip, rcj-pdf-portfolio.zip ,rcj-doc.zip, cj.rar
 
 

Перекладений українською мовою текст документу:  "Заявление в прокуратуру против иудеев"
 


 

Заява в генеральну прокуратуру про перевірку іудейського віровчення
на відповідність законам Російської Федерації і про застосування заходів щодо попередження
вчиненню злочинів, що дозволяються, заохочувані або приписувані
іудейською вірою своїм послідовникам

 
Тимчасовим Секретарем Новочеркаського суспільства Св. Фотія надіслано заяву на ім'я Генерального Прокурора РФ Юрія Яковича Чайки, що містить вимоги перевірки іудейського віровчення на відповідність законам Російської Федерації, а також вимоги вжиття заходів щодо запобігання вчиненню злочинів, що дозволяються, заохочувані або приписуваних іудейської вірою своїм послідовникам.
 
На дану Заяву можна послатися наступним чином :
 
Заява Генерального Прокурора Р.Ф. Юрію Яковичу Чайці від Тимчасового Секретаря Новочеркаського товариства св . Фотія Андрія Володимировича Леонова від 25.04.2011. Номер листа 34640038043715 . Вручено по довіреності 03.05.2011 .
 
Заява грунтується на фактах , викладених в наступній вільно поширюваній книзі (оригінал- російською мовою):
"Религиозное изуверство и симптомы нравственного помешательства в иудаизме. Синагога как преступное сообщество " на  домашній сторінці автора - А.В. Леонова (Цифрове видання, підготовлене автором , 2011 рік.) Перейти  до книги в різних форматах: у форматі html  том 1 - том 2 - том 3, усі тома у форматі doc в одному zip-архіві: на  сайті автора на www.box.net ; на ifile.it )

 

Нижче наводиться текст Заяви 

Початок заяви

 
Генеральному Прокурору Російської Федерації
Юрію Яковичу Чайці

тимчасового Секретаря
Новочеркаського товариства св . Фотія
Леонова Андрія Володимировича
 
Заявник: Леонов Андрій Володимирович ,
Паспорт : 6002 078348 , виданий Другим ОМ УВС м. Новочеркаська 14.12.2001
Адреса прописки : 346448 , м. Новочеркаськ , вул. Мелиховская д. 27 кв. 22
Бажаний адресу для зв'язку поштою на 2011 рік:
346448 м. Новочеркаськ -48 , а / я 5 .
Еmail : andrew.o.lion @ gmail.com
 
Іноформацію про релігійнугрупу « Новочеркаське товариство св. Фотія » приведена в тексті заяви.
 
 

ЗАЯВА

 
про перевірку іудейського віровчення на відповідність законам Російської Федерації
і про вживання заходів щодо запобігання вчиненню злочинів,
що дозволяються, заохочувані або приписуваних іудейської вірою своїм послідовникам
 
Дана Заява складається з шести сторінок та одного додатку - Додатки A на DVD диску в двох примірниках (другий примірник наводиться з метою забезпечення збереження Додатка А). Кожна сторінка справжнього Заяви крім останньої додатково підписана в області нижнього колонтитулу, а саме, наведені написані від руки прізвище, ім'я та по батькові заявника, а також його розпис. Додаток А містить дистрибутиви наступної книги (автор книги - заявник) : А.В. Леонов. Релігійне бузувірство і симптоми морального божевілля в іудаїзмі. Синагога як злочинне співтовариство. (у 3x томах ) Новочеркаськ : Цифрове видання, підготовлене автором, 2011 рік. Для перевірки цілісності та автентичності дистрибутивів книги в Заяві вказані контрольні суми md5 файлів дистрибутивів, а також ed2k посилання на ці файли.
 
Інформація для перевірки цілісності та автентичності дистрибутивів книги, наведеній у Додатку А :
Контрольні суми md5 для дистрибутива з трьох файлів у форматі. Doc :( перелік їх та посилання для скачування даних файлів можна отримати на домашній сторінці заявника, автора книги - http://f2f.alturl.com/hp )
 
Прошу розглянути зміст іудейського віровчення і перевірити його на відповідність законодавству Російської Федерації на підставі фактів, викладених у Додатку А - тобто, книги А.В. Леонова « Релігійне бузувірство і симптоми морального божевілля в іудаїзмі. Синагога як злочинне співтовариство » (том 1 том 2  том 3)і вжити необхідних заходів щодо захисту громадян Російської Федерації від злочинів, які дозволяє, заохочує або навіть наказує здійснювати проти них своїм послідовникам іудейське віровчення.

Зокрема, маються на увазі такі речі, як дозволеності таємного вбивства неєвреїв взагалі ( за рідкісними винятками так званих « праведних язичників» ) і дозволеності навіть явних вбивств тих, кого іудеї розглядають як « мінім » (зокрема, християн - як з євреїв, так і з неєвреїв ).
 
Особливо підкреслю те, що стосується християн, які становлять переважну більшість населення нашої держави : іудеї розглядають християн не тільки як « мінім », але і як представників « Амалека », боротьба з якими ведеться іудеями з роду в рід і кінцевою метою цієї боротьби є завершення процесу « відновлення - спокути » ; при завершенні цього процесу, по вірі іудеїв, відбудеться повернення іудеїв з останнього, четвертого, « Римського» полону, пришестя Месії, і встановлення всесвітнього іудейського панування - як сказано в Zohar, Bereshit A, 231 : « спокута ІЗРАЇЛЮ не залежить від знищення РЕФАН, але від знищення Амалика ». Тут « Амалека » названі по імені свого « представника » в біблійні Верма - тобто, Амаликових, Амалика, щодо якого іудеям наказувалося його повне винищення : « станеться, коли Господь Бог твій, дасть тобі від усіх ворогів твоїх навколо, на землі, яку Господь Бог твій дає тобі на спадок, щоб посісти його, то зітреш пам'ять Амалика з-під неба не забудь » ( Втор.25 : 19 ), що, очевидно, задає « стандарт » того, як слід чинити і з іншими від« Амалека ».
 
На підставі зазначених у Додатку А фактів прошу на державному рівні визнати той очевидний факт, що іудейські релігійні громади є злочинними угрупованнями (тобто, « релігійної мафією», « релігійними бандами » ), однією з цілей яких є вчинення вбивств неюдеїв і, зокрема, винищування християн.
 
Підкреслимо також наступний факт: юдеї не розглядають неєвреїв як людей в повному сенсі цього слова, але називають неєвреїв людьми тільки лише в порівнянні з тваринами. Цьому вчить Талмуд. Каббала ж уточнює це таким чином: Згідно з « Зогар » (ми зараз говоримо гранично грубо ) як язичник, так і іудей, має дві душі ; кожна з цих душ, у свою чергу має різні рівні (одна з душ язичника може мати тільки один рівень ) ; всі рівні всіх душ єврея походять від святих джерел - від Сефірот світу еманацій або від їхніх відбитків у тварних світах. Всі рівні всіх душ язичників походять від « побічних продуктів», що утворилися в результаті еманації (від « сефирот зла» ) і від їх відбитків в тварних світах. За своїм походженням вони належать до « sitra ahra », до « іншій стороні », до «світу кліпот » - тобто, до « стороні зла». Аналог «побічного продукту еманації » - це такі «побічні продукти життєдіяльності організму », як випорожнення. ( Тим не менш, слід сказати, що і серед язичників можливі рідкісні винятки ; ми не зупиняємося на цьому докладніше. )
 
Як вчить Каббала, до зв'язку з Адамом Єва мала Зв'язок зі Змієм, який « впровадив » у неї нечистоту (про це ж говорить і Талмуд ). Але якщо стосовно до євреїв прояв даної нечистоти, мабуть, слід вбачати лише в посиленому прояві «злого інстинкту » (« йецер га -ра » ), то, стосовно до Каїна, Змій (поряд з Адамом ) розглядається як істинний його батько ; крім того, згідно Каббалі, « праотцями » людей - подібно до того, як Змій став батьком Каїна, - стали також занепалі ангели Аза і Азаель, які вступали в зв'язок з « дочками людськими ». Описана вище ситуація з язичниками ( а саме те, що вони, як правило, мають душі, що відбулися від « іншої сторони» ) - це наслідок саме того, що їх « праотцями » були Змій, Аза і Азаель. При цьому Каббала виділяє « найбільш злісних » кліпот, яких і називає « Амалека » ; згадані в Біблії Амалик, як вже сказано, були одними з представників « Амалека ».
 
Сподіваюся, ні в кого не викликає сумніву, що такі погляди набагато перевершують за своєю радикальністю те, що іменується « расизмом » (« расової винятковістю ») і « націоналізмом » (« національної винятковістю » ), а також погляди, які оперують терміном « надлюдина » і « недолюдина ».
 
Вище ми торкнулися тільки лише деяких фактів, викладених у Додатку А. Зрозуміло, заявник вимагає, щоб правоохоронні органи розглянули ВСІ викладені в Додатку А факти, що стосуються іудейського віровчення, і дали їм належну правову оцінку, а також зробили всі необхідні заходи, які виключили б можливість для послідовників іудаїзму чинити злочини проти неєвреїв і неюдеїв, дозволяє, заохочувані і приписувані іудейської релігією.
 
Як було сказано вище, іудаїзм дозволяє вбивати « мінім » навіть явно (у тому числі і християн - як євреїв, так і неєвреїв ) і це слід розглядати ніяк інакше, як оголошення війни « мінім ». Крім того, стосовно «звичайних язичників» ( не " мінім » ) дозволені таємні вбивства. Ясно, що це дає всі підстави розглядати іудейські релігійні громади в якості злочинних угруповань, однією з метою яких є вбивство неюдеїв і неєвреїв (тобто, як терористичну організацію, банду, « мафію »).
 

Процитуємо наступне визначення « організованої злочинної групи»
( Статья. 2 Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності ) :

Початок цитати.

a) « організована злочинна група "означає структурно оформлену групу в складі трьох або більше осіб, що існує протягом визначеного періоду часу і діє узгоджено з метою здійснення одного або декількох серйозних злочинів або злочинів, визнаних такими відповідно до цієї Конвенції, з тим, щоб отримати, прямо або побічно, фінансову або іншу матеріальну вигоду;
 
b ) « серйозний злочин » означає злочин, який карається позбавленням волі на максимальний строк не менше чотирьох років або більш суворою мірою покарання;
 
с) « структурно оформлена група" означає групу, яка не була випадково утворена для негайного вчинення злочину і в якій не обов'язково формально визначені ролі її членів, обговорений безперервний характер членства або створена розвинута структура. »
 
Кінець цитати.
 
Підкреслимо : коли говориться: « діюча з метою вчинення », то це означає, що достатньо лише того, щоб була мета зробити щось, але саме це «щось » насправді може бути ще не вчинили.
 
Коли члени релігійної громади вважають, що для членів цієї громади дозволено здійснювати описані вище вбивства, то, питається, який ще потрібно доказ того, що ця громада має в якості однієї з своєї цілей вчинення подібних вбивств?
 

Відзначимо також наступне:

 
незважаючи на той оманливий вигляд, яке має постанову Р. Самуїла про те, що «закон язичницької Держави ( Уряду ), в якому проживають іудеї є закон для іудеїв », насправді, як ясно з Додатка А, «законом для іудеїв »є тільки лише такий « закон язичницького Держави ( Уряду ) », в якому проживають іудеї, який не суперечить їх власним, іудейським, релігійному закону ; причому слова « не суперечить їх власним, іудейським, релігійному закону »слід розуміти в найширшому сенсі, а саме:
  • для іудеїв недійсні навіть такі закони язичницького Держави, що суперечать їх власним релігійним законам, які стосуються таких речей, як укладення угод купівлі-продажу та оформлення цих угод у неіудейскіх державних установах.

Звідси ясно, що закони неідуейскої держави, які забороняють вбивство неюдеїв і неєвреїв, не мають для іудеїв ніякої сили, якщо вони входять в протиріччя з приписами їх релігії.
 
Хоча в сучасних державах право на застосування насильства монополізовано державою, але, тим не менш, у ряді випадків - а саме, у ряді випадків, пов'язаних з « необхідною обороною » і « крайньою необхідністю », - право громадянина на насильство, як правило, визнається.

При цьому різні законодавства по-різному трактують межі цієї « необхідної оборони » і «крайньої необхідності». Однак, якщо є загроза життю, то як правило, за громадянином визнається право навіть на вбивство тих, хто загрожує її інтересам та інтересам його співгромадян. Саме таким є законодавство Російської Федерації.
 
Саме в рамках « необхідної оборони » і « крайньої необхідності » діє воює солдат, коли він вбиває ворогів, з якими веде війну його держава ; і навіть якщо, наприклад, при застосуванням ним зброї, вийде так, що буде убитий не тільки ворог, але і власний мирний житель, то навіть за вбивство останнього він не відповідатиме - зважаючи на наявність «крайньої необхідності».
 
Якщо є терористична організація або, кажучи взагалі, злочинне угруповання, яка переслідує метою вбивство громадян певної країни - всіх без розбору -  тоді, у відповідності зі здоровим глуздом, закони про « необхідну оборону » і «крайню необхідність» в державі повинні давати громадянину цієї країни право знищувати членів цієї терористичної організації « на місці» - там, де він їх виявить.

Зустрівши ворожого солдата з армії держави, що веде війну з Російською Федерацією, всякий громадянин Російської Федерації має право вбити його «на місці», не чекаючи, коли той почне когось вбивати або щось підривати.

Звідси має бути ясним, що, у відповідності зі здоровим глуздом, з моменту вступу людини у злочинну організацію, яка має на своїй меті вбивство громадян певної країни - всіх без розбору, - громадяни цієї країни вправі розглядати вступило в цю організацію як почав посягання на їх життя, вступаючи відповідним чином - тобто, діючи в рамках « крайньої необхідності» і « необхідної оборони », знищувати членів такої злочинного угруповання «на місці».
 
Повинно бути ясним також, що, у відповідності зі здоровим глуздом, наявність членів подібної злочинного угруповання повинно бути для держави, що піклується про безпеку своїх громадян, приводом для дозволу носіння громадянами зброї для оперативного відображення посягань на їх життя і життя їхніх співгромадян. ( Власне кажучи, вільний громадянин держави, що живе в державі, що піклується про права своїх громадян, повинен мати право володіти і носити зброю для захисту своїх законних інтересів у будь-якому випадку. )
 
Таким чином, навіть згідно із законами Російської Федерації, громадяни - неіудеї мають повне право знищувати членів іудейських релігійних громад «на місці» - там, де їх застануть.

Проте, як, сказано, взагалі кажучи, в сучасних державах право на застосування насильства монополізовано державою і ця заява як раз-таки і є нічим іншим, як зверненням до державної влади з тою метою, щоб спонукати її законним чином застосувати насильство і усунути загрози, які виходять громадянам Російської Федерації від іудейських релігійних громад і від іудеїв і іудаїзму взагалі.
 

Що буде, якщо в даному випадку влада відмовиться виконувати свої обов'язки по захисту громадян?

Очевидно, відбудеться ні що інше, як фактичний перехід влади на бік злочинного угруповання.

При цьому влада стане інструментом, за допомогою якого злочинне угруповання реалізує свої цілі або ж, навпаки, влада визнає, що злочинне угруповання фактично є інструментом або сімбіоти її самої ( Можливо, наприклад, влада цієї країни в змові з членами цього угруповання і ця угруповання допомагає влади тероризувати громадян. Можливо, представники влади є лише маріонетками, а члени злочинного угруповання - справжніми ляльководами ; тобто, можливо, « видима влада» лише здійснює прикриття «реальної влади». )

У будь-якому з цих випадків сама влада стає злочинною. І представників ціє владі треба розглядати ніяк інакше, як пособників злочинного угруповання - так само як і ті силові структури, на які ця влада спирається.

Попросту кажучи, при такій ситуації слід констатувати наступне : влада в державі захоплена злочинцями.
І завданням добропорядних громадян є повалення такої псевдовлади і віддання належного -  її представниками і захисникам, які є поплічниками злочинного угруповання.
 
Народи нашої країни, і в першу чергу, російський народ, вже зустрічалися із надлюдьми, що прийшли до нас з мечем в 1941 році. Всі пам'ятають, чим це закінчилося для прийшлих.Не треба, сподіваюся, нагадувати, і те, як чинили російські воїни і радянські партизани з посіпаками і поплічниками окупантів.

Сподіваюся, Вам, як представнику державної влади, має бути ясно, що
  • нерозгляд даної заяви по суті може бути і має бути витлумачено народами нашої країни - і в першу чергу російським народом і православними віруючими - як визнання Урядом Російської Федерації свого проіудейского, а не світського, характеру і того, що він, Уряд, діє в інтересах іудейських злочинних угруповань і юдейства взагалі.

Рівним чином, такий
  • нерозгляд цієї Заяви по суті буде нічим іншим, як фактичним оголошенням Урядом Російської Федерації війни неіудейскіх народам Російської Федерації - тобто, оголошенням громадянської війни, і в першу чергу - російському народу, а також православним віруючим.
 
 
Заявник обізнаний про відповідальність за неправдивий донос, яку передбачає ст. 306 КК РФ.

Посилання на повідомлення про створення релігійної групи « Новочеркаське суспільство св. Фотія », спрямоване до органів місцевого самоврядування : Повідомлення Тимчасового Секретаря релігійної групи « Новочеркаське суспільство св. Фотія » громадянина Леонова Андрія Володимировича на ім'я мера м. Новочеркаська Анатолія Панфіловича Волкова від 22.10.2009. Номер листа 34640019889325. Вручено по довіреності 27.10.09. В адміністрації м. Новочеркаська даному повідомленню присвоєно вхідний номер 1245/1-09 від 28.10.09 ; у відповідь на цей документ від адміністрації м. Новочеркаська отриманий відповідний вихідний документ з номером 1245/1-09 від 27.11.09.

Офіційний сайт « Новочеркаського товариства св. Фотія » : http://f2f.alturl.com

Адреса для зв'язку з Товариством «паперової » поштою на 2011 рік:346448 м. Новочеркаськ - 48, а / я 5.

Дана Заява складається з шести сторінок та одного додатку -додатки A на DVD диску в двох примірниках (другий примірник наводиться з метою забезпечення збереження Додатка А).
Кожна сторінка справжнього Заяви крім останньої додатково підписана в області нижнього колонтитула, а саме, наведені написані від руки прізвище, ім'я та по батькові заявника, а також його розпис. Додаток А містить дистрибутиви наступної книги (автор книги - заявник) : А.В. Леонов. Релігійне бузувірство і симптоми морального божевілля в іудаїзмі. Синагога як злочинне співтовариство. (у 3x томах ) Новочеркаськ : Цифрове видання, підготовлене автором, 2011 рік. Для перевірки цілісності та автентичності дистрибутивів книги в Заяві вказані контрольні суми md5 файлів дистрибутивів, а також ed2k посилання на ці файли.
Дата ( 25.04.2011 )
 
підпис
 
розшифровка підпису
 
[ Номер листа 34640038043715. Вручено по довіреності 03.05.2011. ]
 

кінець заяви

 


 

На офіційному сайті релігійної групи « Новочеркаське суспільство св. Фотія »наведені скани сторінок другого примірника заяви ( що залишається у заявника ), а також скани повідомлення про вручення і квитанції, виданої при відправці заяви поштою.
 
Адреса сайту: http://f2f.110mb.com/
( http://f2f.alturl.com  - став недоступний)
18.05.2011, А.В. Леонов
 

перекладено з російської  на українску мову  з домопогою автроматичного перкладача,
у звязку із чим в тексті можуть бути помилки перекладу

 Додаток з сайту автора (російською мовою):


Книга: "Религиозное изуверство и симптомы нравственного помешательства в иудаизме. Синагога как преступное сообщество " на домашней страничке автора - А.В. Леонова - Перейти (указаны различные источники для скачивания).

Информация о ходе рассмотрения направленных против иудаизма и иудеев заявлений в правоохранительные органы (заявлений о проведении проверки и заявлений о преступлении (ст. 210 УК)) Перейти

Скачать все соответствующие документы в одном архиве (~ 81.5 MB): Скачать

А также заявления ряду должностных лиц в связи с упомянутыми заявлениями против иудаизма и иудеев (не содержатся в вышеупомянутом архиве):

(2013003) Заявление на имя Президента РФ: Заявление А.В. Леонова на имя Президента РФ В.В. Путина от 26.02.2013 (номер письма 34640059093041; вручено 11.03.2013) Перейти
 


Книга: Полууниатская церковь и исповедуемая ей ересь: htm , doc+zip , pdf ;


А также Письма к главам автокефальных православных церквей и
Заявление Временного Секретаря Новочеркасского общества св. Фотия по поводу отступничества Предстоятелей и Синодов автокефальных православных церквей

 

Родовіда. Родолюбіє
Рідна Віра Українців
Держава Роду Нашого
Сучасний світ. Людство
Релігії у світі
Ми - Українці !
ljud264.jpg
Свята наша земля
pryr56.jpg
Нове на сайті

Час: деякі властивості. Дослідження

Що таке час? Це питання до сьогодні не є однозначним, і мабть до кращого, що на сучасному етпаі розвтику (чи, точніше, деградації) людства "час"  як фізична реальність не підвладна "науковцям".
Але наші прекди казали про Час. Згадаймо текст Велесової никги:

“Революціонер” – вечір пам’яті Олександра Капіноса у м.Львові 10.03.2015 р.

У м.Львові 10 березня, у вівторок, відбудеться вечір пам’яті Борця за Волю України, Героя Небесної Сотні Сашка Капіноса. Цього дня йому мав би виповнитися 31 рік. Запрошуємо студентську молодь та всіх бажаючих прийти та вшанувати світлу пам'ять Звитяжця. 

Громада "Вінець Бога" відсвяткувала свято Купала в Буші. (21.06.2014)

21 червня 2014 року представники нашої громади Рідної Віри «Вінець Бога» відвідали с.Буша Ямпільського району Вінницької області, яке відоме своїми історичними подіями героїчної оборони Козацьких часів, Гайдамацьким Яром, а також скельним Храмом дохристиянської доби із рельєфом релігійного змісту. Майже 6 000 років існує життя на цій мальовничий території, що розташована в долині злиття 3-х річок: Мурафи, Бушанки і Сухої Бушанки. Про це свідчать археологічні знахідки, датовані ще IV –III тисячоліттям до н.е.

21.06.2014 Громада "Червона Русь" (м.Львів) відсяткувала Свято Купала

21 червня 2014 року в Сколе, не березі річки Опір в національному парку "Сколівські Бескиди" Львівська громада Рідної Віри Українців-Русинів "Червона Русь" разом з  друзями - рідновірами із Стрия, Сколе, Івано-Франківська провели Свято Купала - одне з найвеличніших, основних чотирьох сонячних свят нашого народу, що святкується на літнє сонцестояння.


Знакова, історична подія світового значення: Перун повернувся і піднятий з Дніпра! Україна-Русь, пробудись!

   Дорогі  Браття і Сестри!
   У стольному граді Києві,  столиці України (столиці Русі) сталася знакова історична подія, важлива як для України і українського народу, так і для слов'янських народів та духовного поступу Людства.
   До берега ріки  Дніпра-Борисфена, у Видубичах, приплив скульптурний образ Перуна - захисника Русі, України (нащадка Русі), який був одним з головних Богів у пантеоні Русичів.
   ВІн поставлений у 2009 році  Старокиївській горі у Києві, був вночі таємно спиляний у 2012 році злочинцями.
   08 травня  2013 року  цей скульптурний образ піднятий з Дніпра. 

Декларація всенародного руху за відновлення конституційності і законності в України на Майдані Незалежності у м.Києві

Ради чого Українці боролись на Майдані?
Що в сьогоднішній ситуації МИ, УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД маємо вимагати від влади? 
Що нам у державі належить, чи ми в боргу перед кимось, чи інші держави винні нам? 
Хто керує Україною?
Українці є
в неволі, як за часів Т.Г.Шевченка - у своїй державі, вибореній ціною великої звитяги і страждань...

Чи є в Україні національний лідер?
Чи є організація, яка захищає, впрваджує в державну стратегію України  інтереси українців?
Чи є в Україні українська національна  ідея? Куди ми йдемо?
Чи є засадничою, керівною для українців  духовна система українського Роду - світогляд, розуміння Бога: саме наші, Предківські, споконвічні? 
Чи є в нашого народу духовна еліта, яка покаже керманичам, хай і майбутнім та всьому нашому етносу Шлях до визволення, до Щастя у своїй Державі?
 Хто дасть нам справжні, істинні знання - зараз для того, щб врятувати наш нарід?
Яка функція духовної (зокрема і релігійної) еліти в Україні?  

Це звернення, яке не побачили українці, було написане в часи Майдану  - але воно дає нам ключ до розуміння сьогоднішньої ситуації.

Світлана Сторожівська. Поезії]

Збірка поезії Світлани Сторожівської « Як сонце світу…», зачаровує чарівними картинами світу наших предків, автор віршів через призму себе тримаючись за  руку із сонцем занурює читачів у рідний світ уяви та явного.

 

Українське Різдво. Коляда. Свят-вечір.

Графічним символом українського календаря може бути восьмипроменева зірка. Календар цей напрочуд стрункий, симетричний: 4 пори року, 4 найбільші сонячні свята, що відповідають кожній із чотирьох сонячних фаз (сонцестояння і рівнодення).

СВЯТВЕЧІРНІ вірування лемків . Ворожіння

Напередодні Різдва найчастіше згадуються різні традиції, пов’язані з християнською символікою цього свята. Однак, думаю, варто не забувати й про його язичницькі витоки, адже воно, поки стало християнським святом народження Христа, було поганським святом народження Сонця, а разом з ним і Світу.

Статті, дотичні до теми
Найбільш переглянуті статті
Категорії статей
Канали новин
Свята Українців. Купала

Громада "Вінець Бога" відсвяткувала свято Купала в Буші. (21.06.2014)

21 червня 2014 року представники нашої громади Рідної Віри «Вінець Бога» відвідали с.Буша Ямпільського району Вінницької області, яке відоме своїми історичними подіями героїчної оборони Козацьких часів, Гайдамацьким Яром, а також скельним Храмом дохристиянської доби із рельєфом релігійного змісту. Майже 6 000 років існує життя на цій мальовничий території, що розташована в долині злиття 3-х річок: Мурафи, Бушанки і Сухої Бушанки. Про це свідчать археологічні знахідки, датовані ще IV –III тисячоліттям до н.е.

21.06.2014 Громада "Червона Русь" (м.Львів) відсяткувала Свято Купала

21 червня 2014 року в Сколе, не березі річки Опір в національному парку "Сколівські Бескиди" Львівська громада Рідної Віри Українців-Русинів "Червона Русь" разом з  друзями - рідновірами із Стрия, Сколе, Івано-Франківська провели Свято Купала - одне з найвеличніших, основних чотирьох сонячних свят нашого народу, що святкується на літнє сонцестояння.


Громада «Вінець Бога» провела Купальське свято (2013 р.)

Громада Рідної Православної Віри «Вінець Бога» м. Вінниці провела 22 червня 2013 року в районі «Сабарів», на узбережжі священної для українців ріки Бог українське звичаєве свято Купала. Свято відбулося під гаслом «За Рідну Українську Віру».

Купальська Ватра на Дрогобиччині (2013р)

22-23 Кресеня (Червня) на Дрогобиччині відбудеться одне з сакральних і найдавніших українських свят - Свято Купала, Бога Літнього Сонцестояння, Бога молодості, краси, молодечої вибуялої волі, духовної нескоримості. Бога земних плодів, а також шлюбу!

 

Готуймося до Купальського свята! Купальські пісні

Настають найкоротші літні ночі — свято Купайла, і звідусіль — лісів, гаїв, берегів річок — линуть купальські співи. Через християнський вплив їх подекуди стали називати «петрівочними піснями». Купальські пісні — це переважно мрії дівчат про заміжжя, прощання з вільним життям, бо восени настає пора весіль. Зміст цих пісень язичницький, купальський.